Loading

Med naturen i sikte bli en kreativ fotograf

Velkommen til fotokurset "Med naturen i sikte"! Her vil du få noen tips om hvordan du kan bli en kreativ fotograf. På fotokurset går vi gjennom komposisjon og oppbygging av bilder. Kanskje oppdager du også noe nytt når du ser deg rundt i naturen. Lykke til!

Kurset tar utgangspunkt i fotografering med mobilkamera og er utarbeidet av fotografene Lene Sørøy Neverdal og Sara Tanderø i samarbeid med Kunst i Skolen, Mediepedagogene og Markaskolen.

Liker du å fotografere? Fotograferer du mye med mobilen?

Her kommer noen tips til hvordan du kan ta bedre bilder med mobilkameraet ditt:

Pass på at linsen er ren
Ikke bruk zoom
Hold telefonen stødig
Trykk på skjermen der du vil bildet skal være skarpest
Bruk gjerne HDR-modus
Ta bildet med volum-knappen
(Foto: Sunniva Gaski)

Bli en kreativ fotograf

Så hvordan kan du bli mer kreativ når du fotograferer? Vi går gjennom komposisjon og oppbygging av bilder, og forhåpentligvis blir du inspirert til å tenke litt lenger og gå videre fra å ta raske "snapper".

Komposisjon - å rydde i bildet
Ikke ta med for mange element
Overrask!
Gå tett på
Det handler om å se det andre ikke ser
(Foto: Elida Charlotta Skjærstad)

Tenk at du er på skattejakt, på jakt etter motiv. Overrask, utforsk og velg nye vinkler når du fotograferer ditt motiv.

Hva ser du her? Et bål? Bark? Et ansikt? Folk ser ulike ting og alt er greit. Man har ofte behov for å se hva motivet på et bilde er. Ofte er det motiver i et bilde, og folk ser bildet på ulike måter. (Foto: ukjent)

Hva kan du se etter når du skal ut å ta bilder?

Nå skal vi gå gjennom en del ting du kan se etter når du bruker kamera i naturen. Vi har valgt ut tre ord i denne sammenhengen:

L I N J E R

M Ø N S T E R

K O N T R A S T E R

Linjer

Linjer er ett av flere hjelpemidler når du skal komponere bilder. Linjer er virkningsfulle og hjelper øyet å finne veien på sin reise gjennom bildet. Se etter linjer i naturen!

Dette er et eksempel på bruk av linjer. Linjene fører blikket fram til det som er viktig i bildet. Linjene går på skrått inn mot midten av bildet. Diagonale linjer skaper dynamikk og fart. (Foto: Elida Charlotta Skjærstad)
Hva ser du her? En skog, et vann? En elv? Istapper? Kanskje en krokodille? (Foto: Sunniva Gaski)

Bildet har en horisontal eller vannrett linje midt i bildet. Horisontale linjer skaper ro i bildet. Det ville kanskje blitt kjedelig uten «krokodillen» som bryter linjen?

(Foto: Elida Charlotta Skjærstad)

Her er linjene i hovedsak vertikale. Det skaper bevegelse i bildet. I dette tilfellet er linjene med på å ramme inn motivet, mennesket, som er i bildet. Kontrasten mellom de høye trærne og mennesket er stor, mennesket blir lite i den store naturen. De vertikale linjene forsterker denne følelsen.

Mange punkt på en rekke skaper også en linje. (Foto: Lene Sørøy Neverdal)
Mønster

Mønster er repeterende element. Hjernen vår har behov for å se eller skape mønster. Det er tilfredsstillende for øyet å se på. Her kommer noen eksempler.

Når noe repeteres mange ganger, så dannes et mønster. Det er også fint når noe bryter mønsteret, som den store dråpen. (Foto: Ukjent)

Et annet eksempel på at mange like blir mønster.

Noen mobilkameraer har en funksjon der du kan få "blurry" bakgrunn. Selv om ikke alle stråene er like skarpe, så ser vi at det er strå. Blikket faller på det som er i fokus. (Foto: Lene Sørøy Neverdal)

Linjer kan skape mønster. Naturens elementer skaper ofte mønster.

(Foto: Sunniva Gaski)
Kontrast

Kontrast betyr motsetning eller motstykke. Naturen er full av kontraster; fargekontrast, størrelseskontrast, kontrast i tekstur osv.

Hvilke kontraster ser du her?

Du kan for eksempel se kontrast mellom lyst/mørkt, stor/liten, svart/hvit og kontrast i tekstur. Finner du flere? (Foto: Ukjent)

Hvilke kontraster kan du se her?

Eksempler på kontraster her kan være varm/kald, opp/ned, tydelig/utydelig. (Foto: Ivar Simonsen)

Hvilke kontraster ser du i dette bildet?

Eksempel på kontraster her kan være stor/liten, kontrast i tekstur, menneske/natur. (Foto: Sunniva Gaski)

Vi kan bruke kontraster til å understreke et poeng. I bildet over er kontrastene med på å få fram at mennesket er lite i den ubarmhjertige og røffe naturen.

Hva er komposisjon?

Komponister komponerer musikk. Kunstnere og fotografer komponerer bilder.

Komposisjon betyr å sette sammen, det brukes til å rydde i bildet.

Når du komponerer et bilde setter du sammen elementer og rydder i bildet. Flytt deg og kameraet, ta vekk det som er uvesentlig og legg til det som er viktig. Her følger noen tips:

Tredeling

Del bilde inn i forgrunn - mellomgrunn - bakgrunn. For eksempel slik som dette:

Dette er et veldig tydelig eksempel på tredeling. (Foto: Lene Sørøy Neverdal)

Her er et eksempel som viser elementer både i forgrunnen og i mellomgrunnen.

Det skaper dybde at det er tatt med en forgrunn. (Foto: Sunniva Gaski)

Du kan også tenke på tredeling når du plasserer viktige element i bildet.

Her står personen en tredjedel inn i bildet. Dette er behageleg for øyet å se på. Det er fint at personen har blikkretningen inn i bilde. (Foto: Sunniva Gaski)
Balanse

Det er bra å etterstrebe balanse når du komponerer bilder. Dette er også behagelig for øyet vårt å se på. Et grep for å skape balanse er å plassere viktige element godt innenfor bilderammen, og ikke for langt ute på kanten.

Her er huset plassert i midten, og det er tilnærmet likt på hver side. Dette kalles symmetri. (Foto: Sunniva Gaski)

Bilder trenger ikke være helt symmetriske for å være i balanse, men det er fint at elementene eller flatene veier omtrent det samme, at bildene ikke blir "skeive".

Dette bildet er ikke helt symmetrisk, men det er likevel i balanse. (Foto: Lene Sørøy Neverdal)

Dersom det er tunge element eller farger på den ene siden, kan man kompensere ved å plassere elementer på den andre siden. For eksempel slik som må dette bildet:

(Foto: Lene Sørøy Neverdal)
Luft

Å bruke mye luft kan være lurt når man rydder i bildet.

(Foto: Sunniva Gaski)

Luft kan gi rom til det som skjer. Det gir mottakeren pusterom og tid til å oppfatte innholdet.

Her gir man rom, slik at fuglene kan fly. (Foto: Sunniva Gaski)

Vi kan si at luften er like viktige som elementene.

Komposisjon med mye luft kan gi et mer grafisk og stilfullt uttrykk. (Foto: Lene Sørøy Neverdal)
Innramming

Innramming kan brukes til å fremheve det som er viktig i bildet. Her kommer noen eksempler.

Naturens elementer kan brukes til å ramme inn mennesket i naturen. (Foto: Elida Charlotta Skjærstad)
Rammen bidrar til å lage form. Det kan gi et rent og grafisk uttrykk. (Foto: Sunniva Gaski)

Let etter ulike former for rammer når du fotograferer.

(Foto: Sunniva Gaski)
Perspektiv

Perspektiv gir dybde. Du kan leke med ulike perspektiv og få ulike uttrykk.

Her er et eksempel på sentralperspektiv. Forsvinningspunktet er i sentrum. Alle linjene havner der. (Foto: Ivar Simonsen)

Ved å plassere et kamera på bakken og fotografere oppover får du froskeperspektiv. I noen tilfeller kan dette også kalles maktperspektiv, for eksempel hvis du bruker det når du fotograferer mennesker. Du får følelsen av å være liten og å se opp på personen.

Ved å ta bildet fra bakken, får du også en spennende forgrunn . (Foto: Ivar Simonsen)

Kan du se hva dette er?

Dette er fugleperspektiv. Hold kameraet/telefonen rett over motivet, og motivet vil endre seg. (Foto: Sunniva Gaski)

Du kan også vende kamera rett opp, og få det perspektivet du ville fått dersom du la deg ned på bakken. Det kan være mange spennende motiver over oss, som vi går glipp av, fordi vi glemmer å løfte hodet.

(Foto: Lene Sørøy Neverdal)
Speiling

Se i vann eller elver, der kan du finne spennende motiver. Du kan også finne spennende lys og refleksjoner i vann og is.

Ved å ta bilde av at noe speiler seg i vann kan du overraske den som ser bildet ditt. (Foto: Lene Sørøy Neverdal)

Lys

Å fotografere er å male med lys

Lys er essensielt når man fotograferer. Uten lys blir det ingen bilder. Å fotografere betyr faktisk å male med lys. Du må alltid forholde deg til lyset når du fotograferer. Oppgaven er enkel; Hvordan plasserer du deg og linsen din i forhold til lyset?

Lyset mot linsen kan gi spennende stråler, og skape sterke kontraster mellom lys og skygge.

Skogen kan brukes som skjold mot den sterke sola. (Foto: Lene Sørøy Neverdal)

Dette endrer seg selvfølgelig om du har lyset i ryggen.

Lyset i skogen er gjerne spennende i skumringen. Da kan du få varme farger og lange skygger.(Foto: Lene Sørøy Neverdal)

Redigering

Så til litt praktisk info. Først litt om redigering. Du kan redigere med bildeappen som er på telefonen din. Se på bildet, og velg "rediger". Ikke juster mye på bildet ditt. Du kan endre kontrast, utsnitt og gjøre ørsmå fargejusteringer. Ikke sett på glorete filter eller manipuler inn elementer i denne oppgaven.

Om å publisere bilder av folk

Dersom du tar bilder av en klassekamerat, så spør alltid før du publiserer i sosiale medier. Dette er et gjensidig tillitsforhold, som gjelder i alle sammenhenger.

Speed-oppgave

Nå har du fått noen tips til hva du skal se etter når du tar bilder. Her kommer en liten øve-oppgave:

 1. Ta et bilde der du sitter/står nå
 2. Flytt deg til et annen sted
 3. Legg deg ned på gulvet
 4. Still deg på stolen
 5. Ta et bilde i blinde

Se igjennom bildene du har tatt og velg ut ett. For eksempel det morsomste, det rareste, det mest overraskende, det styggeste eller det du liker best og vis det frem. Fortell hvorfor du valgte nettopp det bildet.

Foto-oppgave:

Nå skal du ut å ta bilder i naturen, og bruke det du har lært i dette fotokurset.

Oppgaven er å lete etter LINJER - MØNSTER - KONTRASTER. Det finnes mange spennende motiver i naturen, og det blir din oppgave å finne dem. Tenk at du er på skattejakt! Det viktigste er å ha et åpent blikk og å lete. Se deg rundt når du er ute, se opp, ned og rett frem. Overrask, utforsk og velg nye vinkler!

Oppsummering av hva du kan se etter når du fotograferer:

 1. LINJER -Ta bilder av linjer. Linjene kan være vannrette, loddrette, bølgete, skjeve og på kryss.
 2. MØNSTER -Se etter mønster i naturen. Finner du noen repeterende elementer du kan ta bilde av?
 3. KONTRASTER -Finn et motiv med kontrast. Kontraster kan være lys/mørk, stor/liten, opp/ned.
 4. UTSNITT -Gå tett på et motiv. Velg ut noe du vil ta bilde av. Du trenger ikke å få med alt.
 5. FORM -Kan du se noen former i naturen? Det skjuler seg ansikter, hjerter, sirkler, og andre spennende former.
 6. GJENTAGELSE -Ta bilder av noe som gjentar seg.
 7. FROSKEPERSPEKTIV -Legg deg ned på bakken, beveg mobilen rundt og se om du får en spennende vinkel.
 8. FUGLEPERSPEKTIV -Se om du kan klatre opp på en høyde og ta bilde ovenfra.
 9. TREDELING -Ta et bilde med tredeling. Tenk forgrunn, bakgrunn og mellomgrunn.
 10. BALANSE -Ta et bilde som er balansert.
 11. LUFT -Knips et bilde hvor du får mest mulig luft. (Det betyr ikke himmel, men at ikke det er andre forstyrrende elementer)
 12. INNRAMMING -Ta bilde gjennom noe. For eksempel en busk eller mellom to trær.
 13. SPEILING -Se i vann eller elver, der kan du finne spennende motiver.

Husk før du starter:

 • Ikke bruk zoom
 • Bruk gjerne HDR
 • Trykk på skjermen der du vil bildet skal være skarpest
 • Hold telefonen stødig
 • Ta bilde med volumknappen

Tips til slutt: Prøv å ikke se ned i mobilen mesteparten av tiden når du er ute, du kan se på bildene når du er ferdig med å fotografere. Løft blikket og se deg rundt! Øynene dine er det viktigste hjelpemiddelet du har når du skal fotorafere! Å ha et godt blikk er mye viktigere enn å ha et bra kamera!

Utvelging og innlevering av bildene

Når du er ferdig med å fotografere kan du se på bildene dine og plukke ut tre bilder, ett med mønster, ett med kontraster og ett med linjer. Plukk ut bilder du selv liker. Sett ord på hvorfor du liker bildene du har plukket ut. Hvilke følelser og tanker får du når du ser på bildet? Beskriv hvilke hjelpemidler du har brukt i bildet, for eksempel mønster, kontraster, speiling, tredeling, balanse osv. Avtal med læreren din hvordan du skal levere oppgaven.

Ble du ekstra fornøyd med ett bilde?

I Kunst i Skolens digitale kunstrom lager vi en utstilling med bilder dere sender inn. Ønsker du å levere inn et bilde, velger du om bildet er "Linjer", "Mønster" eller "Kontraster" og skriver navn, klassetrinn og skolen du går på, og sender det til kis@kunstiskolen.no. Bildet må ikke være større enn 1Mb.

Created By
Kunst i Skolen
Appreciate

Credits:

Kurset er utarbeidet av fotograf Lene Sørøy Neverdal og Sara Tanderø i samarbeid med Kunst i Skolen, Mediepedagogene og Markaskolen. Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen. Fotografiene av elever i aksjon er tatt av Sara Tanderø og Lene Sørøy Neverdal.