DRIW Ledersamling 17 DRIWhuset 05.05.2017 Fasilitator Trude Falck Bjånes, RightOn Consulting

Agenda for dagen. Vi startet med å ønske Elise velkommen i lederteamet, og gi henne noen ønsker fra den enkelte underveis. Elise gav sine ønsker og tanker tilbake til lederteamet. Vi valgte å fokusere mere på organisasjonsutvikling som er presserende for DRIW lederteamet nå. Det medfører at LIFO utfordringer og muligheter og LENCIONI - hvordan sikre tillit, håndtering av uenigheter, økt engasjement, ansvarliggjøring og fokus på kollektive mål, tas på ledersamlingen i august. I tillegg kommer feedback på eget lederskap.

SWOT - refleksjon og deling av styrker, svakheter, muligheter og trusler i eget lederskap

Beklager at bildene kommer opp ned. Får ikke justert de i dette programmet. Bær over med meg når du legger hodet på skakke.

Presentasjon tanker, erfaringer og teori rundt TEAM.

Trender og inspirasjon om organisasjonsutvikling.

Trude presenterte tanker og inspirasjon rundt organisasjonsutvikling. Og delte eksempler fra ulike organisasjoner i verden som benytter "teal". Bokstips:http://www.reinventingorganizations.com/

Tanker om utfordringer i hverdagsledelsen

Vi startet med refleksjoner rundt utfordringer i hverdagslederskapet i DRIW.

Tanker og refleksjoner etter presentasjon og inspirasjonom team, teori og trender organisasjonsutvikling

Brainstorming organisering DRIW

Lederteamet reflekterte hver for seg rundt hva og hvordan best organisere DRIW. Presentasjon i plenum.

Etter dialog i plenum, landet lederteamet på at denne visualiseringen av fremtidig organisasjonskart skal jobbes videre med og presenteres for styret 15.05.2017, og vil være en del av presentasjon av DRIW strategi.

Brainstorm og dialog om hvilke oppgaver ledelsen i DRIW har.

Innspill til fordeling av lederoppgaver, eierskap, involvering og hvordan

Gruppen diskuterte og kom med innspill til ulike oppgaver, hvem som skal være eiere, hvem skal være informert, representert og hvordan. Cathrin renskriver et forslag basert på dette, og sender lederteamet med kopi til Trude.

Videre aksjonspunkt.

Cathrin sjekker kalendere og kommer raskt tilbake med innspill til datoer, slik at vi får koordinert og spikret. Videre lederteam utviklings datoer settes også for de neste 3 mnd for å sikre kontinuitet.

"Lederutvikling er en livslang reise, - ikke en snarttur innom"

Lykke til. Nyt og sikre balanse mellom jobb og det viktige familielivet. Nyt fine vårdager, og så sees vi snart igjen. Beste hilsen Trude.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.