Loading

Krijgen we het coronavirus klein? 13-03-2020

Coronavirus zit overal

Het virus heeft zich verspreid over alle continenten. Het aantal besmettingen stijgt.

In China en Korea lijkt het virus onder controle. Elders geldt "veiligheid eerst". Drastische maatregelen worden genomen. Italiƫ is hermetisch afgesloten. De Verenigde Staten legt een inreisverbod op.

Het virus zelf is onvoldoende gekend. Wetenschappers werken aan een vaccin maar daar kunnen we de komende maanden niet op rekenen.

Europese Centrale Bank neemt gerichte maatregelen

De rente verder verlagen heeft weinig zin. De Europese Centrale Bank neemt wel specifieke maatregelen. Ze pompt 120 miljard euro in de economie door obligaties aan te kopen. Banken kunnen goedkoper geld lenen aan kleine en middelgrote ondernemingen.

De aandelenmarkten zijn flink gecorrigeerd. De situatie verandert dagelijks. De toerisme- en luchtvaartsectoren kennen de grootste verliezen.

De beurzen verrekenen een erg stevige groeivertraging, maar geen crisis van het financieel systeem.

Wat kunnen we doen?

Het eerste kwartaal van 2020 is verloren. Inschatten wanneer het virus onder controle komt en wat de concrete economische impact zal zijn, is moeilijk. Feit is, dat zowel het virus als de gevolgen ervan tijdelijk zijn. De verbeterde situatie in China en Korea biedt houvast.

We blijven voor aandelen, maar wachten af om het verloren gewicht snel op te bouwen. Binnen aandelen kiezen we voor defensievere sectoren en voor de ontluikende markten, gezien het coronavirus in deze laatste markten al passeerde.

Tom Mermuys, Senior Investment Strategist KBC Asset Management
"Paniek is nooit een goede raadgever gebleken. Maken de recente koersdalingen je heel erg ongerust? Dan is het wellicht nuttig om je portefeuille-invulling op termijn opnieuw te bekijken. Hier is echter geen haast bij. "
Redactie beƫindigd op 13 maart 2020. Dit document is een publicatie van KBC Asset Management NV (KBC AM). De informatie kan zonder kennisgeving gewijzigd worden en ze biedt geen garantie voor de toekomst. Niets in dit document mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van KBC AM. Deze informatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.