Skiltning og wayfinding Sanne Eriksen - Design der viser vej

God skiltning tænkes ind i byggeriet, inden det står færdigt

En god skiltning er med til at forstærke den gode oplevelse for brugerne. Det er en god idé, når man står med et byggeri, at tænke skiltning ind lige fra begyndelsen. "Hvordan skal brugerne finde rundt i en bygningen".

Nogle gange kan det også være nødvendigt at ændre en eksisterende skiltning, hvis forholdene har ændret sig eller hvis den af andre årsager ikke længere fungerer optimalt.

Design Der Viser Vej

Jeg har sat mine fingeraftryk på omfangsrige skilteprojekter for Atkins, DSB, Banedanmark, Indkøbscentret RO's Torv i Roskilde, Nationalmuseet samt flere andre.

Grafisk design og min kreative indgangsvinkel til løsning af problemer er en del af min arbejdsmetode. I de projekter, jeg har arbejdet med, er planlægning og afstemning af forventninger af stor betydning for det endelige visuelle udtryk. Det er med til at sikre, at projektet gennemføres til tiden og overdrages, således at bygherren med en manual i hånden uden videre kan fortage det almindelige vedligehold i fremtiden.

Overblik

Hvis det er et større byggeri af mere kompleks karakter, som er mere komplekst, kan det være en god ide at anvende oversigtsplaner. De giver svar på det umiddelbare spørgsmål; Hvor er jeg?, Hvor skal jeg hen? Hvordan gør jeg det nemmest?

Skiltning skal nemt og overskueligt bringe dig fra A til B uden problemer. Det giver bygningen anvendt værdi. Brugerne af bygningen kan således finde rundt, samtidig med at skiltningen er tænkt ind som en del af arkitekturen.

Referencer
Tilpasset skiltning

Skiltningen kan være det element, der på genial vis bidrager til den positive oplevelse af sted og rum. Det kan være en enkel løsning, der føjer sig til bygningens arkitektur, eller en vild farverig grafik malet direkte på væggene.

Flow

Der skal være et godt flow i informationerne. Skiltene placeres de strategisk rigtige steder hvor øjet uvilkårligt søger information. Afhængig af stedets arkitektur og indretning, kan Design Der Viser Vej anbefale løsninger, hvor informationerne placeres på væggene, på gulvene eller nedhængt fra loftet.

God information på det rette sted er vigtigt. Vi vil alle sammen gerne bekræftes i, at vi har foretaget det rigtige valg. Mange mister overblikket, når de skal dreje til højre eller venstre i en bygning. Derfor er det en god idé at gentage skilteinformationen, når man har ændret retning.

Design Der Viser Vej planlægger et godt informationflow for brugerne, sikrer en flot og velvalgt løsning og sørger for at den gennemføres. Arbejdet er først slut, når en manual for skiltene og den grafiske løsning er overdraget. Det giver et godt værktøj til den daglige vedligeholdelse.

Hvis du er interesseret så kontakt
  • Sanne Eriksen
  • Post@ddvv.dk
Created By
Sanne Eriksen
Appreciate

Credits:

Sanne Eriksen

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.