Utenforskap og fattigdom - hvordan løser vi det? KOnferanse i Bergen 9. juni

Fagfolk, politikere og Kirkens Bymisjons gjester deltar på denne konferansen som arrangeres som del av vår jubileumsfeiring. Hva vet vi om fattigdom og utenforskap etter 20 år med "hjertet midt i byen"? Hva kan vi gjøre for å løse problemene som fattigdom og utenforskap medfører?

Vi starter med et kulturelt innslag klokken 09.00. Etter en introduksjon fra generalsekretær Adeheid Firing Hvambsal, slipper vi til fagkunnskapen fra Statistisk Sentralbyrå for å legge grunnlaget for den videre diskusjonen. Seniorrådgiver Jon Epland (t.h.) forteller oss om inntektsutvikling og -fordeling i samfunnet. Hvem er "de fattige"? Blir de flere eller færre?

Inkludering i arbeidslivet handler ikke om et problem, men å ta i bruk en ressurs! Dette er utgangspunktet for Victor Normans innlegg som starter kl. 10.15. Victor Norman (t.v.) er tidligere statsråd, professor emeritus ved NHH og styreleder i ASVL (Arbeidssamvirkenes landsforening).

Irene Nygårdsvik, som er utdannet siviløkonom fra NHH, har utviklet rammeverket for en økonomisk tenkning som hun kaller "Verdighetens økonomi - skaperkraft som økonomiens livsnerve". Dette vil hun dele med oss fra kl. 13.15.

Generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Adelheid Firing Hvambsal, innleder jubileumskonferansen og deltar i den avsluttende paneldebatten.

Julian Misic (til venstre) er bergensmusikeren som hadde suksess med enmannsforestillingen "Dop" som ble spilt over hele landet. Ham får du høre etter lunsj, mens Ole Hamre (til høyre) setter tonen for konferansen klokken ni med "Folkofonen". Dette unike "menneske-orgelet" som bruker videoopptak av mennesker som synger hver sin tone, brukes denne gangen til å vise glimt fra miljøet rundt Korskirken. "Hvordan synger løse fugler?" er tema denne gangen.

Underveis i konferansen blir det samtaler fra et brukerperspektiv. Mennesker som har opplevd utenforskap og fattigdom, deler noen erfaringer.

Konferansen avsluttes med paneldebatt, der Erlend Horn, byråd for sosial, bolig og inkludering i Bergen møter statssekretær Morten Bakke, Kirkens Bymisjons generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal og Ruth Grung, medlem i Stortingets helse- og omsorgskomité. Det blir anledning til spørsmål fra salen. Debattleder: Hilde Sandvik.

Ruth Grung (øverst t.v.), Erlend Horn (øverst t.h.), debattleder Hilde Sandvik (nede t.v.) og Morten Bakke (nede t.h.) avrunder konferansen med paneldebatt.

Påmelding gjøres på knappen under, og prisen er kr. 530 inklusiv lunsj. Påmeldingsfrist for deltakelse er 2. juni.

Ønsker du å bestille rom på Hotel Radisson Blu for torsdag 8. juni, vennligst kontakt batteriet@skbb.no før 18. mai. For andre spørsmål kan vi nåes på epost: batteriet@skbb.no eller telefon: 55 61 20 41.

PROGRAM:

Velkommen til Bergen!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.