Loading

Атайын жеткирүү! АМЕРИКА КОМПАНИЯЛАРЫ ТАРАБЫНАН БЕРИЛҮҮЧҮ ЖАБДУУЛАР ЖАНА ЧЫГЫМДОО МАТЕРИАЛДАРЫ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА КУРГАК УЧУККА КАРШЫ КҮРӨШҮҮГӨ ЖАРДАМ БЕРИП ЖАТАТ

Ноябрь айынын жылуу күндөрүнүн биринде жүк ташуучу автомашина Кыргызстандын түштүгүндөгү Жалал-Абад шаарынын Үй-бүлөлүк медицина борборуна атайын жүк жеткирип келди. Жагымдуу маанай: жүк ташуучу автомашина ичи толтура жаңы медициналык жабдууларды жана чыгымдоо материалдарын алып келди!

2016-жылдын башынан тартып медициналык жабдууларды жана чыгымдоо материалдарын жасап чыгарган 20 америка ишканаларынан турган топ 15 метрикалык тонна өздөрү жасап чыгарган буюмдарды Кыргызстандагы медицина мекемелерине кайрымдуулук катары берген.

Бул өндүрүүчүлөр – Welch Allyn, Johnson & Johnson жана GlaxoSmithKline сыяктуу белгилүү компаниялар болуп саналат. Алар Кыргызстандагы кургак учук (КУ) оорусуна каршы күрөштү улантуу үчүн биригишкен, тилекке каршы бул ооруга жыл сайын 5500 адам чалдыгып, 400гө жакыны көз жумат.

Resource and Policy Exchange (Ресурс жана саясат алмашуу) уюмунда иштеген Тынара Касымалиева айым АКШдан келген жогорку сапаттуу жабдууларды сыймыктануу менен көрсөтүп жатат.

Кыргызстанга көрсөтүлүп жаткан кайрымдуулук жардамы USAIDдин «Кургак учукту жеңебиз» долбоорунун жана Resource and Policy Exchange өкмөттүк эмес уюмунун аракеттеринин натыйжасында мүмкүн болду. 2015-жылы алар кургак учукка каршы жардам көрсөтүү системасында эмгектенген адистер менен консультацияларды өткөрүшкөн жана эпидемияга каршы күрөшүүнү күчөтүү боюнча алардын муктаждыгын аныкташкан. Инфекциялык контролдоо чараларын ишке ашыруу жана модернизациялоо максаттарын аткаруу үчүн дарыланууну кыйла натыйжалуу жана өкмөт үчүн кыйла арзан кылууга жөндөмдүү болгон көптөгөн негизги чыгымдоо материалдарынын жана жабдуулардын жетишпегендиги аныкталган.

Г-жа Эльмира Имашова, старшая медсестра Центра семейной медицины г. Жалал-Абад, тщательно осматривает состояние груза.
Жергиликтүү медицина мекемелериндеги ишенимдуу, туура жана так иштеген жабдуулардын болушу, адамдардын ошол мекемелерге кайрылуусуна эреже катары түрткү берет, анткени алар сапаттуу кызмат көрсөтүүлөрдү ала тургандыгын билишет

Жабдууларга кургак учуктун дары-дармектерге туруктуу формасы менен ооругандардын угуу дэнгеелин текшерүү үчүн шаймандар кирет. КУтун аталган формасын дарылоо күчтүү препараттарды колдонуу менен жүргүзүлүшү мүмкүн, алардын кошумча таасиринин ичине угуу дэнгеелин жоготуу кириши ыктымал. Бул кемчиликти өз убагында аныктоонун натыйжасында дарыгерлер үчүн бейтаптын дарылануу схемасын өзгөртүп, анын алдын алууга мүмкүнчүлүк түзүлөт.

Аудиометрлер айрым бейтаптар үчүн угууну толугу менен жоготуунун алдын алууга жардам бериши мүмкүн.
Сапаттуу медициналык буюмдар жана жабдуулар медицина кызматкерлери тарабынан медициналык жардамга кайрылган адамдар үчүн сапаттуу кызматтарды көрсөтүүгө жардам берет.

Азыркы учурга карата кайрымдуулуктун жалпы наркы 1,2 млн. АКШ долларына жакын сумманы түзүүдө. Жакынкы жылдары Кыргызстанга КУ эпидемиясына каршы күрөшүү боюнча колдоо көрсөтүү үчүн мындан да көп көлөмдөгү жардамдын берилиши күтүлүүдө.

Имашова айым жергиликтүү рынокто сатып алынган стетоскоптор бир жылдан кийин бузулуп, ал эми АКШдан алынгандар 5 жана айрымдары 10 жылга чейин иштей тургандыгын айтууда.
«Мен бул жерде 24 жылдан бери иштеп келе жатам, көптөгөн долбоорлорду көргөм, бирок жалгыз гана бул долбоор биздин ишибизге медициналык жабдуулар жана материалдар менен жардам берген долбоор!» деп айтып жатат Имашова айым.

USAIDдин “Кургак учукту жеңебиз” аттуу беш жылдык долбоорунун максаты Кыргыз Республикасында кургак учук (КУ) оорусунун залакасын азайтуу болуп эсептелет. Долбоордун иши бул оорунун дары-дармекке туруктуу түрүнүн өнүгүшүн чектөөгө, калктын аярлуу топтору үчүн кургак учук боюнча сапаттуу кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануунун тең укуктуулугун колдоого жана улуттук саламаттык сактоо системасын чыңдоого багытталган.

Бул басылма Америка Кошмо Штаттарынын эл аралык өнүктүрүү агентствосу (USAID) аркылуу Америка элинин жардамы менен ишке ашырылды. Басылманын мазмуну үчүн Abt Associates Inc. жооптуу жана ал USAID же Америка Кошмо Штаттарынын өкмөтүнүн көз карашын сөзсүз түрдө чагылдыруусу шарт эмес.
Created By
USAID Кургак учукту жеңебиз
Appreciate

Credits:

Olivier Le Blanc

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.