Loading

Nieuwsbrief 23 Jan Barbier 14 mei 2020

Wat een sfeertje…

Glimlachende gezichten… die zag je deze week over het algemeen op school. Wat een enthousiasme bij zowel de leerlingen als de leerkrachten nu we weer gestart zijn. Daar tegenover bedenk ik me dat u deze week eindelijk eens een paar dagen heeft gehad om te genieten van de rust. Kortom we zijn allemaal winnaars in deze pandemie.

Je beseft je maar al te goed hoe belangrijk het is dat er leerlingen binnen een gebouw zijn. Daarnaast zijn we verder gegaan met ons hybride onderwijs. Leerlingen zijn de ene dag fysiek op school aanwezig en de andere dag druk met afstandsleren.

Verder is de afstemming en samenwerking met de opvang via Columbus Junior erg soepel verlopen. De woensdag is gebruikt om verder af te stemmen en we hebben met de twee teams uitgebreid vergaderd.

Kortom een prachtige week. Wat ons betreft op naar nog meer openstellen van de basisscholen.

Groet namens alle leerkrachten,

Robbert en Roel

Hemelvaart en Pinksteren

De komende drie weken zijn gebroken weken door Hemelvaart en Pinksteren. Deze week hebben we de knoop doorgehakt. In onderstaand schema ziet u precies hoe en wanneer uw kind naar school gaat, afstandsleren heeft of vrij heeft. Voor de donderdag/vrijdag 4/5 juni is uw kind niet verplicht om naar school te gaan, aangezien dit in het jaarrooster een vakantieweek was.

Inleveren materialen schoolbibliotheek

In de afgelopen weken heeft uw kind boeken geleend uit de schoolbibliotheek om te lezen in de thuisperiode. Hierbij vragen we u om uw kind aanstaande maandag 18 of dinsdag 19 mei de boeken die uit zijn weer in te laten leveren op school. Dat doet u als volgt:

  • Desinfecteer thuis de boeken met water en zeep of schoonmaakdoekjes.
  • Geef de boeken schoon mee aan uw kind.
  • Uw kind levert de boeken in bij de eigen groepsleerkracht (in elke klas komt een grote doos).
  • De groepsleerkracht checkt of alle boeken van uw kind zijn ingeleverd.

We hanteren voorlopig een quarantaineperiode van 72 uur voor alle ingeleverde materialen. Hierna worden de boeken ingenomen (gescand) door de taal-leescoördinator en teruggeplaatst in de schoolbibliotheek.

Zoals het nu lijkt kan uw kind vanaf 25 mei weer boeken lenen in de schoolbibliotheek. Tot die tijd vragen we u zelf voor voldoende leesmateriaal te zorgen. Uw kind mag een eigen boek of tijdschrift meenemen van huis. Ook kan uw kind online lezen (bijv. via Yoleo of de online bibliotheek). Over deze laatste mogelijkheid bent u in eerdere nieuwsbrieven geïnformeerd.

Uw kind mag onderling geen bibliotheekboeken uitwisselen met andere leerlingen. Het boek gaat aan het einde van de dag mee naar huis. Het inleveren van het boek blijft voor alsnog gaan op de manier zoals hierboven omschreven.

Dagopening:

Wat is blij zijn fijn!

Soms ben je gewoon heel erg blij. Het liefst voel je je altijd zo fijn blij! De hele dag door. Geen naar, boos of verdrietig gevoel, alleen maar blij. Iedereen heeft wel eens pech of chagrijn. Wat je kunt doen is extra opletten als je je blij voelt. Geniet van je glimlach, giechel met je vrienden... en voel hoe fijn je je voelt. Geniet ervan tot het over is! Het komt vanzelf nog eens!

Glimlach, giechel, schater, schuddebuik, totdat het klaar is!

Vragenlijst Levensbeschouwelijk Leren

Beste ouders/verzorgers,

Mijn naam is Marjan Bruining. Ik ben vierdejaars Pabo student aan de hogeschool Windesheim in Zwolle. In het vierde jaar doe je onderzoek. Nu heb ik ervoor gekozen om mijn onderzoek bij uw zoon en/of dochter op school te doen. Het onderzoek gaat over het levensbeschouwelijk leren binnen de school. Om dit onderzoek succesvol uit te kunnen voeren, vraag ik tien minuten van uw tijd door het invullen van een enquête. U vindt de link van de enquête hieronder.

Vragenlijst levenbeschouwelijk leren

Alle enquêtes zijn geanonimiseerd en worden alleen voor onderzoeksdoeleinden gebruikt. Zou u de enquête voor 21 mei willen invullen?

Uw hulp en participatie worden erg gewaardeerd.

Met vriendelijke groet,

Marjan Bruining

Grej of the day

Natuurlijk, nummer 14 verwijst naar de legendarische voetballer Johan Cruijff.

En de vraag voor komende dinsdag is:

De volgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 12 mei
Created By
Robbert Flim
Appreciate

Credits:

Gemaakt met afbeeldingen van Belinda Fewings - "I couldn’t resist photographing this, during a visit to Florence Italy. It makes me feel happy whenever I look at it. Great to start the day with a smile and cheeky wink."