Loading

BookBites i innlandet Ny lese- og utlånsapp for e-bøker og e-lydbøker

Oppstart av BookBites

Mandag 6. januar er offisiell oppstartssdato for BookBites i Innlandet. BookBites er en lese- og utlånsapp for e-bøker og e-lydbøker, og den erstatter eBokBib. Vi har forlenget avtalen vår med eBokBib frem til 6. januar for å få en mer strømlinjeformet overgang for våre lånere. Denne datoen vil alle gjeldende reservasjoner som ligger inne på brukerne i eBokBib overføres til BookBites. Bøker som allerede er lånt kan leses ferdig inne i eBokBib-appen. Det vil bli sendt ut et push-varsel til brukerne av eBokBib 20. desember som informerer om overgangen til ny app og overføringen av reservasjoner 6. januar.

Selv om oppstartdatoen er satt til 6. januar, vil nyheten om den nye appen slippes 20. desember. Det nye Innlandet fylkesbibliotek vil legge ut nyheten på sine hjemmesider og på Facebook, og vi håper at folkebibliotekene og VGS-bibliotekene gjør det samme. Allerede nå er det mulig for vanlige lånere å ta i bruk den nye appen, og etter at overgangen offentliggjøres 20. desember vil antagelig en god del forsøke. Vi tenker at bibliotekene gjerne må oppfordre til dette. Desto flere som tar i bruk appen før 6. januar, desto flere av oppstartsproblemene vil bli oppdaget og fikset før vi kommer ordentlig i gang.

Markedsføring

Biblioteksentralen har fått produsert en del markedsføringsmateriell som ligger fritt tilgjengelig på nett. Her kan du finne bokmerker, bannere, roll-up, promo og opplæringsvideoer og ulike bilder som kan brukes på nett: https://www.bibsent.no/bibliotekprodukter/bookbites/markedsforingsmateriell

Fylkesbiblioteket har bestilt opp en del bokmerker og plakater som vi kommer til å sende ut til alle bibliotekene. Forhåpentligvis mottar dere dette før jul.

Vi lar det være opp til hvert enkelt bibliotek hvordan dere markedsfører appen på nett og i biblioteklokalet. Kanskje kan det være lurt med et lite PR-stunt i dagene rundt 6. januar? Å invitere med seg ordfører, lokale forfattere eller andre til å reklamere for appen kan være en måte å få oppslag i lokalpressen på. Besøk en skoleklasse, et pleiehjem eller en taxisentral. Det finnes mange potensielle brukere dere ute som kan delta i en artig gladsak.

Eksempler på reklamebilder fra BS:

Eksempel på promovideoer:

bokhyller og admin

Noe av det mest spennende med BookBites er muligheten til å drive formidling inne i selve appen. Gjennom å opprette og organisere ulike bokhyller vil man kunne anbefale boktitler til ulike lesere. Disse bokhyllene blir liggende på forsiden til brukeren, og kan sveipes gjennom med fingeren. Å tenke ut kreative eller aktuelle titler på disse bokhyllene vil påvirke hvor relevante de oppleves. Kanskje kan man ha en fast dag i uken hvor man legger ut nye hyller? Bokhyllene kan brukes til å formidle utvalgte deler av samlingen ("Krim og spenning", "Morsomme bøker for barn 7-10 år", "Hvordan leve bærekraftig"), være knyttet til markeringer og utstillinger i biblioteket ("Les en Aukrust-bok på bussen", "Bøker fra bibliotekarenes anbefalingshylle") eller brukes til noe helt annet ("Hvorfor ting ikke var bedre før - nitrist lesning fra gamle dager").

Fylkesbiblioteket har allerede laget en del bokhyller på et overordnet nivå. Frem til de enkelte bibliotekene oppretter egne bokhyller er det disse som vises ut til brukerne. Hvert enkelt bibliotek kan velge å skjule fylkesbibliotekets hyller for sine brukere eller flytte dem lenger ned i oversikten over bokhyller.

Hvordan lage bokhyller:

https://youtu.be/jyip6FN9BW8

Hvordan man oppretter en ny bruker:

https://www.youtube.com/watch?v=7UAham95kUA

BookBites-kurset på Hamar 15. november:

https://www.youtube.com/watch?v=IigjcDuZ1RQ

Innkjøpsgrupper og budsjett 2020

Frem til nå har innkjøpspraksisen i Hedmark og Oppland vært litt forskjellig. Oppland har hatt to små innkjøpsgrupper (2-3 pr. grupper), mens Hedmark har hatt tre større grupper (ca. 5 pr. gruppe). I det nye Innlandet ønsker vi å fortsette praksisen med større grupper, men at hovedansvaret for å kjøpe inn titler og å administrere det praktiske arbeidet innad i gruppene overlates til noen få. Det betyr at innkjøpsgruppene vil ligne mer på interessegrupper, hvor representanter kan være med å påvirke innkjøpsstrategiene, være et bindeledd mellom fylkesbibliotek og folkebibliotek, deltar i prinsipielle diskusjoner osv. Vi har god erfaring med at bibliotek som har aktive representanter i ei innkjøpsgruppe også blir mer aktive i sin formidling av e-bøker overfor lånere. Fremover seg vi for oss at digitale og fysiske møter for innkjøpsgruppene også kan bli et passende sted å dele erfaring og ideer når det gjelder bruken av bokhyller.

Ny felles betalingsmodell for e-medier vil være klar i midten av januar 2020. Vi har enda igjen penger fra e-bokbudsjettet for 2019. Derfor vil innkjøpsgruppene fortsette å kjøpe inn nye titler frem til ny betalingsmodell er på plass.

Innlandet fylkeskommune vil lansere ny nettside 19. desember. Innlandet fylkesbibliotek bygger opp en helt ny nettside hvor det bl.a. vil bli en egen ressursside for e-bøker. Alt som vil kunne være til nytte for bibliotekene i Innlandet vil bli lagt ut her.

Oppland og Hedmark fylkesbibliotek samarbeidet tett i anbudsprosessen som førte til at vi valgte BookBites. Nå gleder vi oss til å jobbe sammen om å utvikle tilbudet av e-medier for innlendingene i 2020. Vi siterer gjerne mottoet til det nye storfylket, her er det «Eventyrlige muligheter»!

Lykke til med overgangen til BookBites.

Hilsen Olav og Marius.»