Loading

PTF we Lwowie i Wrocławiu Adam Kiejna (Uniwersytet Wrocławski)

Referat przedstawia historię i ludzi związanych z utworzeniem i działalnością oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego we Lwowie, w latach 1921-1939, oraz po drugiej wojnie światowej we Wrocławiu.

Oddział Lwowski Polskiego Towarzystwa Fizycznego został utworzony 25 stycznia 1921 roku.
prof. Tadeusz Godlewski

Przewodniczącym Zarządu Oddziału został prof. Tadeusz Godlewski z Politechniki Lwowskiej a jego zastępcą prof. Stanisław Loria z Uniwersytetu Jana Kazimierza (UJK). W chwili tworzenia Oddział liczył 29 członków.

Następnymi w kolejności przewodniczącymi Oddziału, byli: Stanisław Loria, Tadeusz Malarski, Zygmunt Klemensiewicz i Czesław Reczyński.

We Lwowie odbyły się dwa Zjazdy Fizyków Polskich, zorganizowane pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Fizycznego wspólnie przez fizyków z UJK i Politechniki Lwowskiej: III. Zjazd w 1926 roku i VIII. w 1936 r.

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Fizycznego został utworzony w 1947 roku.
prof. Stanisław Loria

Pierwszym przewodniczącym Zarządu Oddziału był prof. Stanisław Loria, który przyjechał do zburzonego miasta w maju 1945 roku i pierwszy organizował fizykę we Wrocławiu. W chwili powstania Oddziału spośród ogólnej liczby 17 członków PTF tylko siedmiu było fizykami. Po Lorii, trzema kolejnymi przewodniczącymi Oddziału byli: Jan Nikliborc, Jan Wesołowski i Roman S. Ingarden. We Wrocławiu były zorganizowane cztery Zjazdy Fizyków Polskich: w 1957, 1977, 1995 i 2017 roku.

(na zdjęciu: mapa Lwowa dołączana do materiałów VIII Zjazdu Fizyków Polskich w 1936 r.)

Adam Kiejna jest profesorem w Uniwersytecie Wrocławskim.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą opisu teoretycznego i symulacji z pierwszych zasad właściwości strukturalnych i elektronowych powierzchni, kontaktów i nanostruktur materiałów oraz zjawisk fizycznych zachodzących na powierzchni ciała stałego. Interesuje się również historią fizyki.

W latach 2002–2005 był przewodniczącym Zarządu Oddziału Wrocławskiego PTF.

16 października 2020 r. godz. 17:00

Aula Gmachu Fizyki, Politechnika Warszawska

Credits:

Photos by Narodowe Archiwum Cyfrowe, Uniwersytet Wrocławski and Adam Kiejna