Loading

Finał konkursu plastycznego. "Mój ulubiony bohater literacki". Wyniki konkursu.

Konkurs plastyczny „Mój ulubiony bohater literacki” został skierowany do uczniów szkół podstawowych Rybnika, powiatu rybnickiego oraz całego Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Konkurs został ogłoszony we wrześniu 2020r. a zakończony 13 listopada 2020r.

Organizatorem konkursu była Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku.

Na konkurs wpłynęło 155 prac plastycznych.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku dziękuje wszystkim nauczycielom, opiekunom, wychowawcom i rodzicom za zmotywowanie dzieci do aktywnego udziału w konkursie plastycznym.

Organizatorzy dziękują przed wszystkim uczniom za ciekawe prace, świadczące o ich talentach i zainteresowaniach czytelniczych.

18.11.2020 r. zebrała się komisja konkursowa, w skład której weszły następujące osoby:

- Katarzyna Michalik-Kiszka- nauczyciel Zespół Edukacyjno - Artystyczny "Przygoda" w Rybniku

- Barbara Przeczek – nauczyciel bibliotekarz Szkoła Podstawowa nr 11 w Rybniku

- Mariola Gwózdź – nauczyciel bibliotekarz Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Rybniku

- Justyna Miłkowska – nauczyciel bibliotekarz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku

Jury oceniło prace biorąc pod uwagę następujące kryteria:

- samodzielność wykonania pracy,

- zgodność z tematem,

- pomysłowość, oryginalne ujęcie tematu,

- estetyka wykonania.

Prace plastyczne zostały ocenione w trzech kategoriach wiekowych:

• uczniowie klas I-III

• uczniowie klas IV-VI

• uczniowie klas VII-VIII

Biorąc pod uwagę wspomniane kryteria, komisja konkursowa po dokładnym przeanalizowaniu wszystkich prac postanowiła przyznać w każdej kategorii wiekowej po cztery równorzędne nagrody i wyróżnienia.

Laureaci w kategorii klas I-III ( nagrody równorzędne):

Wyróżnienia w kategorii kl. I -III

Laureaci w kategorii kl. IV -VI (nagrody równorzędne)

Wyróżnienia w kategorii kl. IV -VI

Laureaci w kategorii kl. VII -VIII (nagrody równorzędne)

Wyróżnienia w kategorii kl. VII -VIII

Wyróżnienia specjalne (za poziom artystyczny)

Ze względu na epidemię nie odbędzie się uroczyste wręczenie nagród.

Dyplomy i nagrody będzie można odebrać osobiście (uczestnik konkursu, rodzic lub nauczyciel-opiekun) w siedzibie biblioteki od dnia 8 grudnia 2020 r. w godzinach pracy biblioteki.

Placówki biorące udział w konkursie:

Sponsorzy nagród:

• Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku

Urząd Miasta w Rybniku

• Starostwo Powiatowe w Rybniku

oprac. Justyna Miłkowska - koordynator konkursu