Oplev Tamra Rosanes til årets nytårskoncert søndag den 22. januar 2017 kl. 16.00 i nørre tranders kirke

Billetsalget til årets nytårskoncert 2017 - er begyndt!

Danmarks ukronede countrydronning besøger Nørre Tranders Kirke til en uforglemmelig og varm nytårskoncert. Tamra Rosanes har en musikkarriere, der rækker over 40 år bagud primært indenfor countrymusikken, men også pop, gospel og rock er genrer, som Tamra har været i berøring med.

PR-foto

Siden hun fik sit gennembrud som soloartist i 1991 har hun udgivet elleve succesfulde albums og modtaget et hav af priser undervejs.

Billetter sælges for 100 kroner/stk. fra torsdag den 24. november i kirkekontorets åbningstid. Bemærk! Vi tager ikke imod betalingskort.

Af Christian H. Paulsen / Nørre Tranders Sogn

Created By
Christian Hebell
Appreciate

Credits:

Nørre Tranders Sogn

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.