Renesance Z Florencie Do prahy

Zrození renesance

 • Počátek ve Florencii na popud bankéřů a obchodníků
 • Postavila se proti středověku a Gotice jako symbolu slepého křesťanství
 • Nahradila duševno člověkem
 • Obnovila antickou vzdělanost - důvěra v lidské myšlení, svobodu jedince a poznání přírody
 • Vrací zpět antické ideály - perspektivu, anatomickou věrnost, ...

Datace

 • 15. století - ranná renesance
 • 16. století - vrcholná renesance
 • Manýrismus - pozdní renesance

Architektura

 • Oproti Gotice přináší pohodlí, stavby převážně horizontální
 • Používají se rozmanité materiály - cihly, dřevo, kámen, mramor, štuky ...
 • Využívá se symetrie a geometrické tvary - koule, krychle
 • Z antiky ozdobné prvky - sloupy, sochy

Prvky architektury

Sloupy a pilíře - převzaté z antiky

Polosloupy a pilastry - slouží jen jako ozdobný prvek

Portál - nejvýrazněší prvek průčelí stavby

Sgrafita - dvouvrstvá proškrabávaná omítka

Rustika - kamenná podezdívka

Okna - obdélníková, často sdružená do dvojic

Kuželkové balustrády

Zahrady

Významné stavby

Santa Mária di Fiore - Florencie
Zámek Chambord - Francie
Bazilika svatého Petra v Řimě

Sochařství

Důraz na anatomickou přesnost

Michelangelo Buenarroti

David
Pieta

Donatello

Donatello

Malířství

 • začíná se používat malířské plátno a olejomalba
 • využívání perspektivy, symetrie a kompozice
 • motivy jsou náboženské, antická mytologie, krajinomalba

Sandro Boticelli (Itálie)

Zrození Venuše

Leonardo da Vinci (Itálie)

Mona Lisa
Dáma s hranostajem

Michelangelo Buenarroti (Itálie)

Strop Sixstínské kaple

Tizian (Itálie)

Venuše z Urbina

Hieronymus Bosch (Nizozemí)

Zahrada pozemských rozkoší

Renesance v Čechách

 • nástup zpožděn díky Husitským válkám
 • hlavní mecenáš - Rudolf II Habsburský - rudolfinská doba

Architektura

Zámek v Litomyšli
Letohrádek královny Anny (Belveder) - Praha
Schwarzenberský palác v Praze
Český Krumlov

Sochařství

Giovanni da Bologna - Únos Sabinek

Malířství

Guiseppe Arcimboldo - obrazy z ovoce a zeleniny
Created By
Škola Kavčí hory
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.