רומא בחנוכה טיול בכיף

הכל התחיל בחיפוש מועד ומתאים. ומה מתאים למורה יותר מחופשת חנוכה על פני שבוע מלא ?

השלב השני כלל בחירת יעד - רומא, והזמנת כרטיס טיסה באופן מיידי

לטובת השוואת מחירים השתמשנו בתוכנת קאיק

טוב. ועכשיו, צריך מקום להניח בו את הראש. המליצו לי על

Booking.com

בתור אפליקציה מתאימ ה. נעצתי מיקום בין הואתיקן לבין הרובע היהודי ברדיוס של 1000 מטר והגדרתי תחום כסף, רמת מלון ופרמטרים חשובים אחרים לבחירת מלון. שריינתי חדרים במספר מלונות עם יכולת ביטול מראש ובמקביל

מיקום מיקום מיקום. את כל רומא אפשר כמעט לעשות ברגל

אז זה המקום צריך לבחור מקום באזור המרכזי בין שלשת המוקדים הבאים

הגטו היהודי

רומא העתיקה

והותיקן

ככה זה כשאישתך מורה

אין

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.