Loading

Pridaj sa k sieti trendspotterov! PRIHLÁS SA DO 20. 09. 2021

KTO JE TRENDSPOTTER?

Trendspotter je inšpiratívny mladý človek vo veku 13 - 30 rokov, ktorý trávi veľa času na sociálnych sieťach, sleduje čo sa deje v jeho okolí a je ochotný tieto informácie zdieľať s nami, aby sme ich zmysluplne použili pri skvalitňovaní práce s mládežou.

ČO TI PONÚKAME?

Super komunitu ľudí z rôzneho prostredia so zaujímavými skúsenosťami

Šťavnaté diskusie o aktuálnych témach v bezpečnom prostredí

Najaktuálnejšie trendy, ktorými žijú mladí ľudia v Európe aj na Slovensku

Networking s ďalšími inšpiratívnymi mladými ľuďmi

Čo od teba očakávame?

Aktivitu v našej uzavretej skupine na Facebooku - postovanie príspevkov na vybranú tému, odpovedanie na naše otázky, reakcie na posty

Účasť na Trend webinároch - dvakrát do mesiaca

Účasť na úvodnom vzdelávaní (online) a fyzických stretnutiach (offline 22.10.-24.10.2021)

PREČO TO ROBÍME?

Zozbierané informácie od Trendspotterov sú analyzované, a vybrané dáta sú určené kľúčovým ľuďom a organizáciám, ktorí ponúkajú vzdelávacie/kultúrne/športové/iné aktivity mladým ľuďom. Tieto organizácie tak môžu svoje aktivity nastaviť čo najatraktívnejšie pre mladých ľudí.

V roku 2020 sme novoidentifikované trendy prezentovali celkom až 216 pracovníkom s mládežou, učiteľom a politikom.

Doteraz identifikované trendy si môžeš prečítať aj na našej stránke: https://youthwatch.sk/trendy/

AKO SA PRIHLÁSIŤ?

Vyplň prihlášku najneskôr do 14.09.2021.

O výsledku výberu Ťa budeme kontaktovať mailom najneskôr 20. sepmtebra 2021.

Ak máš akékoľvek otázky, neváhaj napísať na sona.turanova@gmail.com

ČO HOVORIA O PROJEKTE AKTUÁLNI TRENDSPOTTERI?

"V súčasnej dobe je dôležité mať priestor, kde sa môže mladý človek zdieľať so svojimi názormi a zároveň byť s nimi konfrontovaný. Pre mňa je týmto priestorom skupina Trendspotterov." - Maty

"Vďaka Trendspotterom môj čas strávený na internete nie je zbytočný. Spoznala som nové veci, veľa sa dozvedela a rozšírili sa mi obzory." - Klára

"Spoznal som veľa ľudí s inými záujmami, oblasťami práce či štúdia. To z našej skupiny robí zaujímavú, cuz we're just a bunch of crackheads . Odporúčam každému pridať sa k nám, spestriť skupinu a dozvedať sa o najaktuálnejších trendoch." - Kevin

"Ach, čo všetko som vďaka projektu získala! Nekonečno pohľadov na témy, ktoré sú mi bližšie aj vzdialenejšie, nový spôsob vnímania konania mladých, no najmä partiu plnú skvelej energie." - Kamila

AKO VYZERALO NAŠE TRENDSPOTTOVANIE V ROKU 2020?

KTO SME MY?

Organizáciu YouthWatch tvorí skupina skúsených pracovníkov s mládežou, ktorí sa spoločne venujú oblastiam ako nastavovanie systému mládežníckej politiky, realizácia prieskumov témach mládežníckej politiky na rôznych úrovniach, hodnotenie stavu jednotlivých oblastí mládežníckej politiky na rôznych úrovniach, spracovanie prehľadov a podkladov, nastavovanie vzdelávania a prípravy ľudí, ktorí sa venujú rôznym skupinám mládeže.

Ak chceš o YouthWatch vedieť viac, klikaj na www.youthwatch.sk

Credits:

Created with images by Ahmed Syed - "Mission Dolores Park has everything — the views, the open space, the lively people, and most importantly, the palm trees. I had one of my favorite hats with me that ended up being perfect for the occasion. I let my friend borrow it to create this shot — def one of my favorites." • Erik Brolin - "Make a Wish" • Cytonn Photography - "untitled image" • bruce mars - "office" • StartupStockPhotos - "student typing keyboard"