Barcelona Februari 2017

Een snel bezoek op zaterdagmiddag aan het oude gedeelte vd stad. Natuurlijk hebben we de kathedraal bezocht. Bij toeval zijn we er achter gekomen dat we op het dak van het uitzicht konden genieten.

Vanaf het strand naar het pakhuis aan de haven om te gaan lunchen. Onderwijl ons vergaapt aan de grote jachten in de haven.

Icon (uit Nederland). In de haven van Barcelona

Het grootste prive jacht ter wereld ligt ook in de haven. 156 meter en 600 miljoen. Imposant, maar zeker niet mooi. Dilbar

Even relaxen in de zon en luisteren naar de straadmuzikanten.

Heerlijk om in februari van de blauwe lucht, het strand en vooral de zon te genieten. Je voelt de natuurlijke vitamine D in je lijf. Meer eten over D?

Op vrijdagavond snel Font Magica bezocht. Filmpje is te vinden op youtube :https://youtu.be/RqSW2ywnctA.

Sagrada Familia

Hieronder een serie foto's in en rondom de Sagrada Familia. Hoe vaak ook gezien, het blijft een indrukwekkend gebouw. Af in 2026 is de bedoeling.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.