Loading

Performing recovery Music and theatre workshop as an arena for recovery processes

Hensikten med studien var å utforske hvordan mennesker med langvarige psykiske problemer opplever scenekunst i psykisk helsevern, hva som muliggjør deltakelse og hvorvidt scenekunst kan bidra til å støtte recovery prosesser.

Musikk- og teaterverkstedet

Musikk og teaterverkstedet er en institusjonell musikk- og teatergruppe for mennesker med psykiske problemer. Det er et åpent tilbud for mennesker som er eller har vært innlagt på akutt, intermediær, rehabiliterings- eller rettsmedisinsk enhet eller hatt poliklinisk samtaletilbud innen psykisk helsevern. Noen av deltakerne har benyttet musikk- og teaterverkstedet som en arena for arbeidstrening i samarbeid med NAV. Deltakerne i musikk- og teaterverkstedet kan være en del av tilbudet så lenge som de selv ønsker. En teaterregissør har vært ansatt i full stilling for å drive tilbudet.

Musikk- og teaterverkstedet er en levende organisme der kreative tog beveger seg fra stasjon til stasjon, mennesker og tanker møtes på nye stasjoner og skaper nye situasjoner. Et unikt samarbeid mellom kunstpersoner, tidligere og nåværende pasienter, samt støttespillere på sykehuset. Fra dette samarbeidet kommer kunst frem. Bygget fra undergrunnen og oppvokst i dagslys. Daglig tur i dette fantastiske nettverket og lurer på alt jeg fikk fra de reisende på dette sporet. De har med seg et innblikk fra stasjoner der jeg ikke har vært, men de formidler sine erfaringer på en slik måte at jeg blir informert av bildene deres. Unike bilder av levd liv, men alltid gjenkjennelig. Jeg er en slags stasjonsmester som mottar gaver fra de reisende i form av tekster, musikk og impulser. Jeg ser dem reise og komme tilbake. Noen ganger blir de beriket, andre ganger ranet. Men vi møtes.... (Teaterregissør)

Målet med musikk og teaterverkstedet er å støtte mennesker med psykiske problemer til å bruke sine iboende evner og utvikle disse for å øke selvtilliten, skape mestring og helseforbedring samtidig stimulere til nettverksbygging. Selv om musikk- og teaterverkstedet er lokalisert på et sykehus er tilbudet ansett å være en fritidsaktivitet for personer som har erfaringer med psykiske problemer, ikke et terapitilbud. Deltakelse i musikk- og teaterverkstedet er dermed frivillig uten krav om fylle kriteriene for en bestemt diagnose(r), tilstand eller tidligere erfaring med kunstaktiviteter.

Deltakelse i kunstaktiviteter

Abstract: In this article, we explore what enables meaningful participation in a music and theater workshop from a first person’s perspective of people with mental health problems. The study uses a hermeneutical-phenomenological approach. Data were collected from qualitative in-depth interviews with 12 participants in a music and theater workshop located in a Norwegian mental health hospital. Data were analyzed through thematic analysis. Two overarching themes were identified: (a) room for dignity and (b) a creative arena. This study indicates that to enable participation for people with long-term mental health problems, it is important to facilitate activities that are flexible, person centered, and resource oriented, in which participants have the possibility to participate regardless of symptoms, functional ability, or whether they are hospitalized. In addition, having professionals who believe in creative growth and offer an illness-free zone that belongs to the participants in a hospital setting is of great importance.

Identitet

Ørjasæter, Stickley, Hedlund & Ness (2017)

Publisert i International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being

Abstract: There is a growing understanding that mental health problems and prolonged contact with mental healthcare systems can affect people’s identities. Working with identity is an important element in mental health recovery. In this article, we explore the significance of participation in a music and theatre workshop in terms of people`s experiences of identity. This is a qualitative study based on a hermeneutical phenomenological epistemology. Data were collected from in-depth interviews with 11 participants at a music and theater workshop, analysed through a narrative analysis and presented in an ideographical “long” narrative form. The music and theater workshop is not overtly therapeutic although the activity takes place in a Norwegian mental health hospital for adults living with long-term mental health problems. We identified three crosscutting themes: (1) becoming a whole person, (2) being allowed to hold multiple identities and (3) exploring diverse perspectives. Findings show that participation in the music and theatre workshop transformed the participants’ experiences of identity on two levels: individually and collectively. The participants developed a broader picture of themselves through their creative work with others. When they developed new identities, the narratives of themselves expanded.

Mening

Ørjasæter, Davidson, Hedlund & Ness (2018)

Publisert i PLOS ONE

Abstract: Participation in activities perceived to be meaningful is of importance in recovery processes among people with mental illness. This qualitative study explored experiences of participation in music and theater among people with long-term mental illness. Data were collected through in-depth interviews with 11 participants in a music and theater workshop carried out in a Norwegian mental health hospital context. Through a hermeneutical-phenomenological analysis, three central themes emerged: (a) engaging in the moment, (b) reclaiming everyday life, and (c) dreaming of a future. The findings indicate that participation in music and theater provided an opportunity to focus on enjoyable mundane activities and demonstrate how arts have the potential to bring meaning and more specifically small positive moments into participants’ lives. Despite seeming to be small in nature, these moments appeared to be able to add pleasure and meaning to the lives of those experiencing them. Consequently, there is a need to raise professionals’ awareness of these small positive moments of meaning, the power these experiences carry, and how to facilitate arenas which can provide such moments for people with long-term mental illness.