Loading

De Driesprong Nieuwsbrief 16 september

Verkeersveiligheid

Nu de dagen weer korter worden en de kinderen langzamerhand in het schemerdonker naar school gaan wordt het tijd om aandacht te vragen voor de zichtbaarheid op de weg. We doen dit op twee manieren:

  • Veiligheidshesjes voor fietsende kinderen. Deze kunt u gratis afhalen op school.
  • Fietscontrole door Veilig Verkeer. Deze is aangevraagd door onze verkeersouder Janine Olthof. U ontvangt nader bericht over de datum.

Contacten school-thuis

U bent van ons gewend dat we u op verschillende manieren op de hoogte houden. Eén hiervan is de app Klasbord. Deze directe manier van informatie uitwisseling bevalt ons goed. Omdat we nog meer mogelijkheden hebben gaan we een proef doen met de app Parro die is gekoppeld aan ons administratiesysteem. Middels deze app bent u altijd op de hoogte en hoeven we geen aparte briefjes mee te geven of mailtjes te sturen. We kunnen de leuktste momenten van uw kind op school met u delen. We kunnen via Parro direct contact hebben en het is veilig en privé. Binnenkort starten we met de proef in groep 1/2 en 3/4. Bij gebleken succes zetten we dit door binnen de hele school.

Groepsdoorbrekend werken

Zoals u weet werken we op school in wisselende combinaties. Eigenlijk bevalt dat heel goed. De jongere kinderen steken wat van de oudere op en de oudere kinderen vinden het vaak erg leuk om op een speelse manier nogmaals door de leerstof te gaan. We merken dat onze kinderen heel goed zijn in het omgaan met jongere schoolgenootjes. Een belangrijke eigenschap voor later: samenwerken in een team. Op onderstaande foto's ziet u leerlingen uit groep 8 die helpen bij educatieve spelletjes in groep 1/2 en bij "Lekker Lezen". Bij dit laatste lezen de kinderen door de hele school in groepjes op hun eigen niveau en dus geheel groepsdoorbrekend. Mooi om te zien hoe goed dit gaat.

Groep 8 assisteert bij educatieve spellen in groep 1/2 en "Lekker Lezen"

Hardlopen met een schoolteam

Op zaterdag 12 oktober is de scholencross; een hardloopwedstrijd voor kinderen bij het Lageveld. Kinderen kunnen dan in een schoolteam meedoen op de 1.500 meter kidsrun. De start is om 14.45 uur. Een team bestaat uit 3 tot 5 lopers. Alle kinderen uit het team lopen tegelijk de 1.500 meter. Na de wedstrijd wordt het schoolklassement opgemaakt, waarbij de beste drie prestaties van ieder team meetellen. Voor alle winnaars is er een medaille en voor alle deelnemers drinken en iets lekkers.

Voor informatie en opgave kunt u terecht bij juf Arianne. Wanneer uw kind(eren) meedoet/doen, vragen wij u als ouders samen te overleggen wie als begeleider van het team meegaat die zaterdag.

Handbal voor groep 7/8

Op woensdagmiddag 16 oktober is er een handbaltoernooi voor groep 7 en 8 in de sporthal in Wierden. De kinderen van groep 7 en 8 krijgen ter voorbereiding op dit toernooi handbal les tijdens de gym op maandag 7 en 14 oktober. Voor informatie en opgave kunt u terecht bij juf Arianne. Wanneer uw kind(eren) meedoet/doen, vragen wij u als ouders samen te overleggen wie als begeleider van het team meegaat op woensdag 16 oktober.

Kinderboekenweek

De voorbereiding voor de Kinderboekenweek is al in volle gang. In de volgende Nieuwsbrief vertellen we u hierover nog meer maar zet vast in de agenda: woensdag 2 oktober om 9:45 uur: feestelijke opening in de bibliotheek in Wierden met alle kinderen en ouders. Dinsdag 8 oktober om 18:30 uur: voorlezen in de pyjama voor alle kinderen en ouders van groep 1, 2, 3 en 4. Vrijdag 11 oktober om 8:30 uur: feestelijke optocht op het plein voor alle kinderen en ouders.

Schoolmaatschappelijk werk

Soms zijn er vragen en zorgen over de opvoeding van uw kind(eren) op school en/of thuis. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan druk gedrag, niet luisteren, de gevolgen van echtscheiding, een sterfgeval in de familie- of vriendenkring, moeilijk contact maken met leeftijdsgenootjes, pesten, geen zin om naar school te gaan, slecht slapen, … Vaak helpt het om er met iemand over te praten. Onze schoolmaatschappelijk werker, Lars Huzen, wil samen met kind en ouders de zaken op een rijtje zetten, door o.a. te kijken naar wat u al geprobeerd heeft en u nieuwe mogelijkheden aan te dragen.

Het inloopspreekuur bij ons op de Driesprong is op de donderdagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur op de volgende data:

2019: 12-sept. / 17-okt. / 14-nov. / 12-dec.

2020: 16-jan. / 13-febr. / 12-mrt. / 16-apr. / 14-mei / 18-juni

U mag op deze momenten binnenlopen zonder afspraak. Middels deze link komt u bij een document waarin Lars zich aan u voorstelt.

Video Interactie Begeleiding

Binnenkort starten we met een project waarbij we ons eigen onderwijs onder de loep nemen. Door middel van korte filmpjes in de klas is het de bedoeling om te kijken waar we goed in zijn en waar verbeterpunten zitten op het gebied van: interactie tussen leerkracht en leerling, klassenmanagement en didactiek. Onze bovenschools Intern Begeleidster Herma Slots zal daarom op gezette tijden in de verschillende groepen aanwezig zijn om beeldmateriaal te maken en dit vervolgens te bespreken met de leerkrachten. De beelden zijn dus alleen voor intern gebruik op onze school en we houden rekening met de privacy voorschriften. Op deze manier laten we de ontwikkelpunten en kwaliteiten van ons onderwijs aan de orde komen en deze worden ingezet ter verbetering en ontwikkeling van ons onderwijs. Mocht u vragen hebben over dit traject of het gebruik van het beeldmateriaal neemt u dan contact met ons op.

Bijeenkomst ‘positief coachen in de sport’

De gemeente Wierden organiseert een themabijeenkomst over ‘positief coachen (in de sport)’ voor ouders van sportende kinderen én voor vrijwilligers van sportverenigingen.

Datum: woensdag 9 oktober

Tijd: 20.30 – 22.30 uur

Locatie: Gemeentehuis Wierden (ingang vijverkant)

Aanmelden: via www.wierden.nl/sport

Hoe kunnen ouders bijdragen aan een positief sportklimaat? Hoe kunnen trainers dat doen? Deze vragen komen tijdens deze interactieve avond aan bod. Meer informatie vindt u op www.wierden.nl/sport

Lied van de maand

Groep 5/6: Psalm 100: 1 en 4

Groep 7/8: Psalm 84: 6

Jarig

Agenda

Oud Papier, pleinvegen

Volgende nieuwsbrief: 30 september

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 30 september

Created By
Team De Driesprong
Appreciate

Credits:

Foto's door Arjen ten Brinke. Created with images by Kelli Tungay - "untitled image" • Alistair MacRobert - "untitled image" • klimkin - "flower life crack" • congerdesign - "guitar play guitar musical instrument"