Loading

Minner fra Skogn Folkehøgskole Jakt & fiske i Norge og USA

Ole Kristian Helstad Svartaas (24), Tromsø

Når var du elev på SkoFo og hvilken linje gikk du på?

- Jeg startet på skolen i 2012, sommeren etter at jeg var ferdig med videregående. Linjen jeg gikk på var «Jakt & fiske i Norge og USA».

Jeg likte meg såpass godt der at jeg valgte å søke på stilling som andreårselev, også kalt stipendiat. Dermed endte jeg opp med å være der ett år til. Det ble likevel på en annen måte da jeg ble som en slags hjelpelærer sammen med fire andre.

Hvem var din linjelærer og hvordan vil du beskrive ham/henne?

- Linjelæreren min var Åge Morten Veimo. Han er en mann som brenner for faget med lang erfaring innen jakt, fiske og både hagle- og rifleskyting. Dette gjør at elevene får en bratt læringskurve. Med sitt gode humør og personlighet blir man tidlig kompis med denne karen. Klassen blir raskt omgjort til et jaktlag, der han er jaktsjef.

Hvorfor valgte du å gå et år på folkehøgskole?

- Etter videregående var jeg skolelei og ville gjøre noe annet. Motivasjonen for videre studie var ikke tilstede. Da bestemte jeg meg for å finne en folkehøgskole som kunne tilby jakt og fiske.

Gåsejakt er noe av aktiviteten på jaktlinja.

Hva var årsaken til at du valgte akkurat SkoFo?

- Jeg så igjennom alle skoler i landet som tilbød jakt og fiske, og den mest komplette var Skogn folkehøgskole. Der kunne du drive med forskjellig innenfor småviltjakt, storviltjakt, innlands- og havfiske og på toppen av det hele – buejakt i USA.

Hvilke forventninger hadde du til skolen og skoleåret?

- Da jeg startet var det én ting som var viktig for meg – når skal vi ut å jakte og fiske? Jeg fant raskt ut at folkehøgskole var mer enn bare linjefaget. Det ble likevel ingen nedtur, tvertom.

Hva fikk du personlig ut av året som elev på Skofo?

- Jeg var rundt folk hele dagen, og sov tillegg på et tomannsrom. Var vi på tur var vi også tett på hverandre. På en folkehøgskole blir du kjent med mange mennesker som du ikke er vant til å omgås med. Det gjør at du modnes på et sånt år.

I tillegg fikk jeg dyrket hobbyen og lært mye innenfor den som jeg har tatt med meg videre.

Er det noen spesielle opplevelser du husker ekstra godt?

- I linjesammenheng var USA-turen da vi jakta hjort med pil og bue en høydare. Jeg fikk også prøvd mange ulike jakt- og fiskeformer jeg ikke hadde prøvd før. På disse turene var det den samme gjengen som dro ut, og man blir raskt godt kjent.

Selv om det ble felt noen dyr og dratt noen fisker, så er det ikke det som har brent seg mest fast. Det er det at vi var sammen med de samme folkene over så lang tid. Da trenger man ikke gjøre så mye alltid for å at det skal være bra – kaffedrikking var ofte nok.

Hadde året på folkehøgskole noen påvirkning på utdanning eller yrkesvalg senere i livet?

- Innstillingen min til utdanning etter videregående var at den ikke skulle ta lang tid siden jeg allerede var skolelei. På folkehøgskolen fikk jeg dette på avstand, nok sosialt påfyll og drive det jeg likte. Det endte med at jeg fikk en helt annen motivasjon til å studere.

Har folkehøgskolelivet endret deg som person på noen måte?

- Jeg har kjent på det i ettertid at det har vært lettere å bli kjent med folk og man setter mer pris på at folk er forskjellig.

Har du noen form for kontakt med medelever eller lærere fra SkoFo?

- Jeg har vært innom skolen noen ganger i ettertid og truffet både lærere og ansatte. Har ved noen tilfeller truffet de utenom det også. Trivelig det. Jeg har også kontakt og har truffet folk på tvers av linjene i ettertid.

Vil du råde andre ungdommer til å gå et år på folkehøgskole og evt. Hvorfor?

- Ja, det burde alle gjøre. Du må kanskje sette studie, jobb eller hva det måtte være til side ett år, men det er verdt det. Her får du dyrket hobbyen og utviklet deg som menneske. Det kan ikke sammenlignes med noe annet, verken studie eller førstegangstjeneste. Jeg har prøvd begge deler. Skal man gjøre noe morsomt er det tiden for det.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.