PASSIONISTAs en serie om passion- BESATTHET, KÄRLEK OCH HANTVERK

Passionistas - en serie om total passion för slöjd och hantverk.

Synonymer till passion 1. lidelse, häftigt begär, begär, vurm, mani, glöd, eld, patos, kärlek, åtrå

Passionistas är en formsäker dokumentärserie som möter 20 stycken slöjd och hantverksutövare i hela Sverige.

Med variationer alltifrån finsömnad, träslöjd, till den som bygger om gamla bilar – så blir serien väldigt dynamisk. De medverkande är både proffs och ”amatörer” - det som förenar är kärleken och att man brinner för genuint hantverk. Helt enkelt PASSIONISTAS.

Ambitionen är att synliggöra all kunskap och passion som finns runt om oss – Lärorikt... men framförallt ska serien vara underhållande... och inspirerande... Passionistas inspirerar varandra.

Slöjd och hantverkets populäritet går i vågor, periodvis beskyllt för att vara en gammal mossig rest från bondesamhället, ändå med ett strakt fotfäste i hela Sverige. Och visst, slöjd och hantverk är sprunget ur gamla kultur traditioner – men samtidigt - är det också i ständig utveckling. Modern och hipp - något som utvecklas i takt med tiden, och som integrerar en rad andra discipliner och kunskaper, så som tillämpad matematik, samhällskunskap och kulturhistoria, men framförallt nu även ett supercoolt tvprogram.

Passionistas vill visa upp ett förhållningssätt till naturen, kulturen, människans uppfinningsrikedom och skaparlusta. Programmet ska spraka av Inspiration.

 • Programfakta
 • Längd: 28 minuter ,2 programledare (1 kvinnlig respektive 1 manlig),
 • 2 medverkande Passionistas i varje episod som står för helt olika passioner. Gärna "hård" och mjuk". Gärna på oväntade platser i Sverige. Gärna med oväntade könsroller tex Sveriges enda kvinnliga pip-makare. Det viktigaste kravet är dock att våra Passionistas är äkta, originella, kunniga och härliga .
 • 10 episoder -20 passionistas.

PROGRAM-UPPLÄGG.

 • Förlöp (kort visuell förhandscliff på programmet.
 • VINJETTEN - startar med ett retro/kollage av traditionellt slöjdande hantverk KLIPP till modernt samtidskollage och pre-vis presentation av våra Passionistas på en catwalk med personliga hantverks-attribut.
 • Program-intro med de 2 programledarna - som berättar om kvällens uppdrag, vilken typ av Passionistas de ska träffa i kvällens program, (vad de har för personlig relation till detta hantverk osv.) (Uppdraget avgörs med ett slumpmässigt lotteri – vilket ger större utmaningar och mer dynamiska möte jämfört med att programledarna själva väljer inriktning).
 • Presentation av Passionistas 1. (vilket hantverk/sysselsättning hen är besatt av och lite vilka projekt hen har genomfört under årens lopp).
 • Programledare 1 besöker Passionistas 1. och förutom det personliga mötet och ett fördjupat porträtt - presenteras PÅGÅENDE PROJEKTET och vad programledaren ska hjälpa till med.
 • Följdaktligen möter nu Programledare 2 kvällens andra Passionista. Och programmet följer respektive Passionista under 1 projekt, varvid programledaren kommer in och försöker förstå fascinationen för hantverket/passionen personen brinner för. Naturligtvis korsklipper vi programledare 1 mötet med det möte som programledare 2 står inför – dock växelklipper vi inte mer än 2 ggr för att undvika att programmet att blir förvirrande.
 • Det dags att sätta programledarna på ett praktiskt prov. ”Lilla-passionistas-provet” ett slags gesällprov.
 • I programmets creccendo så arbetar våra Passionistas för att slutföra sina pågående projekt - en del kommer lyckas - en del når bara ett delmål.
 • Programledarna tillsammans med respektive Passionista försöker förstå "grejen" och varför Passionistan fastnat fastnat för just denna passion.
 • .Programledarna de-briefaren i en slags ava och slutsummering. De försöker berätta om vad som fascinerar och tråkar ut dem. (Detta varvas med visuella tillbaka-blickar och bloopers). SLUT. END CREDITS.

PASSIONISTAs i ett urval , Kolare, Fönster-renoverare, Skräddare, Pipmakare, Möbelsnickare, Timmerman, Stuckatör, Patinerare, Tapetserare, Handskmakare, Smed, Repslagare, Stenhuggare, Kakelugnsmakare, Halmtaksläggare, Bilrenoverare, Konstgjutare, Glasblåsare, Trädkojebyggare, Svarvare, Krukmakare, Tegelbrännare, Modist, Aborist, Knypplare, Borstbindare, Bagare, Förgyllare, Perukmakare, Urmakare, Tattoerare, Samiskt Eldsmide

MÅLGRUPP & PUBLIK Passionistas ska vara ett brett program även om det i sitt moderna uttryck huvudsakligen försöker fånga publiken mellan 25 - 50 år åldern.

SOME. Så klart är de sociala medierna ett viktigt komplement till tv-serien. Strategin ska vara tydlig från 15 sekunders Passionista på Instagram, 30 sekunders klipp på Facebook och längre ingående fördjupade reportage på SVT:s hemsida.

Produktionsbolag: MICHELANGELO FILM & TV AB för SVERIGES TELEVISION AB Producent Mikael Hansson

Redaktör Gabriella Ekman

Rådgivare Centrum för Konst och Design VANDALORUM Elna Svenne, Svensk Hemslöjd, Knaderiks Kulturbygg,

© 2017 MCH/MICHELANGELO

kontakt Mikael Hansson 070 424 42 82 hanssonmultifilm@gmail.com

.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.