Matkalla Berchtesgadeniin 2017

Grüß Gott!

Kiinnostaako sinua matka Berchtesgadeniin, lähelle Itävallan rajaa? Viikon matka järjestetään 9.-16.6.2017. Matka on vaellus- ja ulkoilumatka, mutta vierailemme myös Schönau am Königsseellä ja Salzburgissa, tietenkin myös Kehlsteinhaus (Kotkanpesä) + Dokumentation Obersalzberg kuuluvat ohjelmaamme. Ota yhteyttä anne.pajunen@salo.fi tai seuraa ilmoitteluamme kevään oppaassa 2017. Jos matka toteutuu, lennot ja hotelli varataan sitovasti tammikuun lopussa. Ole siis ajoissa liikenteessä! Matka on tarkoitettu ensisijaisesti opiston saksanopiskelijoille.

YÖVYMME EDELWEISS HOTELLISSA!

Created By
Anne Pajunen
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.