Loading

Vad kan du om Tramadol? Med kunskap mot Tram

Vilka känner till Tramadol?

 • Och i sådana fall vad vet ni?
 • Hur används det? Läkemedel eller drog?
 • Varför används det?
 • Vad kan det leda till?

Låt oss kolla på en liten film

Några tankar efter filmen?

Hur påverkar Tramadol din kropp?

Tramadol ökar för stunden också halterna av hormonerna serotonin och noradrenalin, alltså de hormon som gör att du känner dig gladare, får mer energi och mindre ångest med mera.

Det påverkar också det opioida systemet - alltså det som gör dig lugnare och mer chill. Det är alltså både uppåt och neråt.

Men tar du Tramadol vid flera tillfällen under en period så påverkas också kroppen på andra sätt. Framför allt rubbas produktionen av testosteron och östrogen i kroppen, som är andra viktiga hormoner.

Beroende på vad du har för hormonproduktion kan det ge leda till olika besvär såsom:

 • utebliven mens, torra slemhinnor, minskad sexlust, trötthet och sömnproblem.
 • minskad spermieproduktion, missbildade spermier och försämrad rörlighet hos spermierna.

Tramadol kan också påverka dina kognitiva förmågor.

 • Det betyder att du kan få sämre långtidsminne
 • få svårare att läsa av andra människors ansiktsuttryck och röstlägen.
 • Du kan också få svårare att känna igen positiva känslor, såsom glädje eller förvåning.

Finns vissa risker

Krampanfall

Tramadol kan orsaka plötsliga epileptiska anfall. Alltså att du förlorar medvetandet och faller till marken och krampar.

Serotonergt syndrom

Tramadol ökar nivåerna av hormonet serotonin och kan orsaka serotonergt syndrom. Detta är en typ av förgiftning, och ett tillstånd då du får muskelryckningar, feber, svettningar, oro, ångest.

Försämrad reaktionsförmåga

Tramadol kan göra dig sömnig, ge dig yrsel och dimmig syn. Du får då en mycket sämre reaktionsförmåga och det blir därför farligare att vistas i trafiken.

Vad är beroende?

Utvecklar snabbt hög tolerans. Det betyder att du måste ta drogen oftare eller i större dos för att känna av dess effekt. Det betyder också att du därför blir beroende snabbt.

Om du är beroende av en drog kan det leda till att du utvecklar ett missbruk. Det betyder att ditt beroende av drogen gör att saker som tidigare varit viktiga för dig slutar att vara viktiga, till exempel familj, vänner, skola eller jobb.

Många som blir beroende berättar också om att de slutar bry sig som hygien, kläder eller träning. Dessutom kostar det väldigt mycket att ta en drog så ofta.

Tramadol är som de sa i filmen en opioid. Vet ni vad det är?

 • Kom från början från opiumvallmon - nu produceras också opioider i labben. Tramadol är en helsyntetisk opioid
 • Stimulerar nervcellerna i kroppen och i hjärnan
 • Påverkar belöningssystemet
 • Därav mycket beroendeframkallande

Vad är abstinens?

Din kropp anpassas efter att ha drogen i kroppen. När kroppen har vant sig och du sedan slutar att ta drogen känner du efter ett tag därför något som kallas abstinens. Abstinensen pågår ofta under en viss period och är oftast jobbig och smärtsam. Därför känner många att det är svårt att sluta en drog när en är beroende.

Två typer av abstinens: Det är den opioida abstinensen som gör att du kan känna illamående, få svettningar, kan kräkas, darrar i kroppen och får svårt att sova. Denna abstinens är alltså väldigt fysisk

Den andra typen abstinens är den hormonella (mer psykiska). Du kan då känna stark oro och ångest, få panikångestattacker, hallucinationer och känna en overklighetskänsla. Denna abstinensen pågår ofta under en längre tid än den opioida abstinensen.

När en del slutar med Tramadol och mår så dåligt tror de att det är så de mår normalt, och att drogen är deras medicin. Men en abstinens är inte ett normalt tillstånd. Den pågår under en viss tid och det går att få hjälp med att ta sig ur abstinens.

Om du vill sluta

Det finns mycket stöd att få om du känner dig beroende av Tramadol men vill sluta. Se listan från Tämme. Finns ställen där en kan vara anonym.

När du börjar en behandling gör du oftast upp en plan tillsammans med din läkare eller den som jobbar på mottagningen. Det kan exempelvis handla om att du ska gå i samtalsstöd eller motiverande samtal en gång i veckan eller en gång i månaden.

Är ditt beroende allvarligt kan du behöva medicin för att sluta. Eftersom Tramadol är en opioid och har väldigt kraftig abstinens kan du behöva ligga på sjukhus under en period. Detta kallas ibland för avgiftning. Efter en avgiftning är det viktigt att du fortsätter i behandling och har stöd runt om dig för att inte börja med drogen igen.

Att börja med en drog efter att ha slutat en period kallas för återfall och det är också väldigt vanligt. Du ska inte skämmas för om du får ett återfall.

Vi finns så klart här om ni vill prata eller att någon av oss följer med dig till en läkare.

Har du eller känner ni till någon som tar eller tagit Tramadol? Hur har det varit?

Vad tror ni det finns för anledningar till att personer tar en drog?

Vad tror ni leder till ett beroende? Skulle ni kunna bli beroende?

Hur tror ni att ett beroende påverkar en

persons liv?

Vad känner ni till om abstinens?

Känner ni till någon som slutat med droger och hur har hen gjort det?