real Racing 3

Op deze pagina ga ik wat uitleggen over het spel Real Racing 3

wanner je het spel opstart kan je doormiddel van swipen en te tikken op bepaalde races
daana kun je door je garage heen naar een auto zoeken die je wilt gebruiken
na het selecteren van je ride het is race tijd! je kan op verschillende manieren de auto's besturen mijn favoriete besturing is het gebruiken van de tilt voor het sturen en dan gas geven en remmen door te tappen aan de randen van het scherm
na het racen krijg je een reward en kan jij je tijd zien en er wordt weergegeven wat er kapot is gegaan
en als laaste heb je nog de optie om 3 auto's tegelijkertijd te laten repareren als hij te beschadigt raakt

daarna is het rinse and repeat om zo ver mogelijk te komen en zo veel mogelijk auto's te verzamelen

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.