Α' Τάξη - Τμήμα Α2 Ιδ. δημοτικο σχολειο δδμν - ναυσταθμοσ κρητησ δΑΣΚΑΛΑ: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΛΑΔΑ

Αγαπητοί γονείς, αυτό είναι το ενημερωτικό δελτίο της τάξης μας για το Φεβρουάριο και το Μάρτιο 2017. Εκτός από την καθημερινή ενασχόληση με τα βιβλία της Γλώσσας και των Μαθηματικών, οι μαθητές της Πρώτης δραστηριοποιούνται μέσα στην τάξη ποικιλοτρόπως με πολλά θέματα, τα οποία προσεγγίζονται με διαφορετικές μεθόδους, ώστε το μάθημα να γίνεται πιο ενδιαφέρον και οι μαθητές να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους.

Α. Δημιουργία ιστοριών για την ανάπτυξη του προφορικού και γραπτού λόγου.

Η ιστορία "Οι περιπέτειες της Ελπίδας" δημιουργήθηκε από τους μαθητές της τάξης μας και συνεχίστηκε από τους συμμαθητές τους στη Λάρισα, την Κροατία, την Αγγλία, την Ισπανία, τη Ρουνανία και την Ορεστιάδα. Όλη η ιστορία θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα μας. Επιπλέον, οι μαθητές κατασκεύασαν και ένα διαδραστικό βιβλίο για την ιστορία τους. Για την προετοιμασία της δημιουργίας της ιστορίας έκαναν πολλές δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων και παιχνίδια.

Β. Δημιουργία 3 κόμικς από τους μαθητές για το σχολικό εκφοβισμό. Περισσότερα

Γ. Στα πλαίσια ενός από τα φετινά συνεργατικά ευρωπαϊκά έργα eTwinning "Το χελιδόνι, πρόσφυγας ή μετανάστης", οι μαθητές της Πρώτης τάξης του σχολείου μας και το δημοτικό σχολείο της Ισπανίας ES Augusto González de Linares συνεργάζονται ώστε να δημιουργήσουν την ιστορία παιδιών-προσφύγων. Περισσότερα . Επιπλέον, προκειμένου να δημιουργήσουν τους ήρωες της ιστορίας, κατασκεύασαν avatars, μία διαδικασία που τους προετοιμάζει για την περιγραφή προσώπου. Μέσω του διαδικτύου, δημιουργούν μικρές ιστορίες με τους Ισπανούς συμμαθητές τους.

Δεν ξεχάσαμε την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης στις 21 Μαρτίου. Περισσότερα

Την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017 γιορτάστηκε η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου για το 2017. Στην τάξη έγιναν πολλές δράσεις για την ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο, όπως τηλεδιάσκεψη με το νηπιαγωγείο της Ορεστιάδας και η παρουσίαση βίντεο στους μαθητές της Στ' τάξης. Περισσότερα

Παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού

Η Διαφορετικότητα μέσα από την Τέχνη-Μουσειοσκευή Μουσείου Παιδικής Τέχνης

Διαδικτυακά παιχνίδια

Τηλεδιασκέψεις με Κύπρο και Ισπανία

Εκπαιδευτική εκδρομή στο Μουσείο Τυπογραφίας

Επικοινωνία: pde4424@msn.com

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.