Loading

Tankens kraft Bliv i nuet

Skrevet af Marianne Svensen Dupont, http://nlpcoachhypnose.com

Vidste du, at dine tanker påvirker din livskvalitet?Og har du nogensinde stoppet op og lyttet til dem?

Hvis du ikke har, vil jeg anbefale dig at gøre det. Du vil blive overrasket over, hvor god du er til at fortælle dig selv de mest fantastiske historier, hvor dramaer og katastrofer ofte er i højsæde, og du vil hurtig opdage, at din forestillingsevne er bedre end enhver god krimi eller gyser. Og hvis du gør dig selv den tjeneste at lytte til dine tanker mere end én gang vil du også erfare, at du har en formidabel evne til at genudsende historierne igen og igen og du vil ikke kunne finde en TV kanal, der når dig til sokkeholderne i denne disciplin.

Din tankeverden er summen af oplevelser, som du har haft tidligere i livet, eller andres historier om deres oplevelser, samt din unikke forestillingsevne, og dit talent til at genfortælle begivenhederne igen og igen. For hver gang du ”genudsender” en historie i dine tanker, vil dit underbevidste sind tro du endnu engang har oplevet situationen, og på den måde vil en enkelt oplevelse blive til utallige ensartet oplevelser, som danner grundstenene for din opfattelse af, hvordan verden ser ud.

Det er jo fantastisk, at vi har muligheden for at overvære alle vores gode oplevelser igen og igen….

Lad os tage et eksempel

Du sidder fredeligt der hjemme og nyder din morgenmad, radioen summer i baggrunden. Du kigger ud af det åbne vindue, solen skinner fra en skyfri himmel, og du kan lige ane fuglesang, du fornemmer det bliver en god tirsdag.

Om lidt skal du ud af døren, for arbejdet kalder. Du føler dig privilegeret, da du bor tæt på metroen og den kører direkte til jobbet. Det er hurtigt, nemt og bekvemt, når du lige at tænke, inden du pludselig spidser øre, for med ét har du fokus på nyhedsværtens stemme i radioen, som med en meget alvorlig tone, beretter om en ulykke, hvor 25 mennesker er døde og mindst 100 er såret.

Katastrofen er sket i Prags metro midt i myldretiden og de første meldinger fra politiet er, at der formentlig er tale om et bombeattentat, men de er ved at efterforske sagen og kan på nuværende tidspunkt ikke referere mere fra begivenheden.

Du slukker radioen og fornemmer svagt, at dit hjerte slår hurtigere og dine håndflader er fugtige. Du er rystet over nyheden, men nu har du travlt og gør dig derfor klar til at komme ud af døren.

Automatikken går i gang, alt det du plejer at gøre om morgenen sker uden du tænker nærmere over det og et øjeblik efter står du uden for din hoveddør klar til at tage på arbejde. Du småløber, på vejen ned til metroen, men jo tættere du kommer stationen, jo mere uro fornemmer du i kroppen, og igen bemærker du den hurtige hjertebanken og de svedige hænder. Tankerne summer om bombeattentatet og andre historier, du har fået fortalt, om terrorhandlinger popper op i bevidstheden.

Netop som du tager det første skridt ned til metroen vælger du at vende om og løber i stedet hen til busstoppestedet vel vidende, at du ikke når på arbejde til tiden.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.