Pablo Picasso

Pablo Ruiz Picasso, fullständiga namn är Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Mártir Patricio Ruiz y Picasso. Pablo Picasso föddes 25 oktober 1881 i Málaga, Andalusien i Spanien. Han dog den 8:onde april 1973 i Mougins Provence i Frankrike. Han var en spansk konstnär, målare, grafiker eller hur man vill kalla det.

Hans kändaste bild "Guernica"

Pablo Picasso är den mest berömda och dominerade gestalten i 1900-taletsmåleri tillsammans med Matisse. Han utvecklade tillsammans med George Braque en egen stil som de kallade "kubismen" Av sin far som var bildlärare lärde sig Picasso grunderna, som figurteckning och målning med olja. Han gav från tidig ungdom prov på en brådmogen, konstnärlig skicklighet. Hans första kända oljemålning Picador målades 1889. Vid tio års ålder började Pablo signera sina målningar med sin mors flicknamn; Picasso.

På sin 90-årsdag hedrade man Picasso på ett fint sätt i Paris. Då ställde man ut åtta av hans verk i Louvren på den plats som tidigare hade varit upptagen av Leonardo da Vincis ”Mona Lisa”.

"The Charnel House"

The Charnel House was painted by Pablo Picasso between February and May, 1945, and perhaps his most disturbing painting. It is considered to be Picasso's second major anti-war painting, the first being the Guernica but it is not thought to be as significant as that work because he left it unfinished. Pablo Picasso did not name the painting himself he called it "my painting" or "the massacre". Picasso refused to retitle the painting once its identity as The Charnel House gained popularity.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.