Hva vet jeg? eller hvordan å blogge om hva som helst uten flopp?

Jeg har påtatt meg oppgave til å styre SEO til tre forskjellige forretninger. Alle tre forretninger opererer i ulike bransjer. En bekjent spurte meg en gang: "Kan du mye om de forskjellige temaer du blogger?" Det var et godt spørsmål. Den ene er juridisk virksomhet, den andre er bedriftshelsetjeneste organisasjon, og den tredje er finans-aktør og hjelper med lån og gjeld.

Hva kan jeg som er sosialantropolog og kommunikasjonsrådgiver vite om alle disse områdene? Jeg tror jeg vet like mye som et gjennomsnitt.

Men jeg har lært noen grep!

Avklar med din kunde før du begynner:

  • Hvem som bestemmer tema, lengde og tidspunkt for et blogginnlegg?

Det er best at kunden har en ide om hva du vil helst skriver om, slik at kunden kjenner seg igjen i budskapet.

Men:

Hva blir utfordring hvis kunden bestemmer alt?

Ofte kunden ikke forstår helheten av det totale markedsførings-bilde i dag. Nyhets- trender og aktuelle debatter nedprioriteres eller neglisjeres på deres offesielle sider på grunn av yrkesstolthet eller ren uvitenhet.

Vi markedsførere og kommunikatorer har en vanskelig, og av og til farlig oppgave å lede strategisk bedriftens markedsføring til fremstilte mål.

Vi må tørre å steppe inn i vanskelige debatter for å ikke ble usynlige

Praktiske grep

Det første jeg har lært meg er at digital markedsføring kan forstås som religion: The father, the Son and the Holy spirit, der father er SEO i alle innlegg som man skriver på hjemmesiden sin, Son er trender, and the Holy Spirit er Google Analytics.

Molecule Man i Berlin

Tips 1 (Tender)

Start med det fysiske, det synlige: overvåk, lytt og skriv det første som kommer i ditt hode.

Overfladisk? Kanskje, men det er en stor sjanse at du treffer trenden her og nå. Husk tidsvindu, det er veldig kort. Flett navn og begreper som alle snakker om inn i din tekst.

Tips 2 (Trender)

Bruk Google trender for å finne ut hva trendene er. Søk på begreper og konkrete ord for å spisse vokabularet.

Tips 3 (Google Analytics)

Bruk Google Adwords og se på Konverterings rate i forhold til klikk. Dersom gapet er for stort må du med ditt neste innlegg for skape relevans og sammenheng mellom dine ads og innhold på siden.

Tips 4 (SEO)

Gå gjennom alle dine sider og forbedre SEO der du kan. Yoast SEO er veldig brukervennlig, installer utvidelsen dersom du mangler den.

Tips 5 (SEO)

Skriv for fremtidige generasjoner. Google mer enn gjerne viser eldre artikler på grunn av samlet antall klikk på artikkelen, og dersom artikkelen er god kan du "tjene" mye på den over tid. I tillegg vil det vise til din integritet som seriøs aktør tilbake i tid.

Hva er Elasticsearch? En fremtid for bloggere, der søkefunksjoner i kataloger og andre søkemotorer gir lesere eller seerne mer relevant innhold enn det er i dag. Hele teksten blir analysert. Det blir lettere å se om du har lånt teksten fra andre, eller har bidratt debatten ytterligere.

Tips 6 (SEO)

Engasjer via Facebook og LinkedIn om tema som representerer din bedrift eller skårer høyt på Google trender.

Dykke inn i Google Trender:

https://trends.google.com/trends/

Credits:

Created with images by kaboompics - "pencils writing write" • Efraimstochter - "halloween halloweenkuerbis carved" • aitoff - "stormtrooper star wars lego" • NOAA Photo Library - "nssl0210" • berlinrider - "Molecule Man" • Strømmen Greyhounds - "VG" • Espen Klem - "Google Trends on Solr versus Elasticsearch" • Joe The Goat Farmer - "SEO Tactics That Will Evolve in 2016"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.