Vechtdalcollege Onze school is de besteπŸ‘πŸ»πŸ‘πŸ»

Onze ipads

Dit is onze iPad dit is de iPad air 2 je moet hem hebben als naar deze school gaat het is veel leuker om te leren op de ipad je moet er heel veel op werken

Dit is het olc van kader 1 2 3 4

Zoekt u ons

We hebben hele goeie docenten

Als je het dan niet snapt kunt u naar bijles

Dit zijn wij

Hier een filmpje van onze school

Created By
Jort.tigo.stan
Appreciate

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.