Atletiek Fair plaY

Welke voorbeelden er zijn van unfair play van sporten : 1.Eerder beginnen tijdens het sprinten.
Fair play: beginnen wanneer de rest ook begint.

Wij vinden het erg belangrijk dat de sporters gewoon eerlijk en sportief spelen.

Ze mogen protesteren maar niet heel erg.

Credits:

Created with images by ChristophMeinersmann - "sports ground athletics run" • in_case_of - "IMG_1978 warandeloop 2009" • domeckopol - "athletics sport relay" • TippaN - "demonstration protest civil"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.