màrqueting digital TERMES CLAU

Cada vegada són més els sectors en què l’impacte de la digitalització ha canviat radicalment la manera de treballar. La publicitat i el màrqueting són dos dels més visibles, tant a ulls dels experts com a ulls dels usuaris, i tot i que l’essència sigui la mateixa, les estratègies, les tècniques i les eines de persuasió i captació d’usuaris i clients es troben en transformació constant.

En aquest context en què és necessari conèixer els conceptes més destacats per entendre amb quines regles funciona aquest àmbit d'especialitat, des del TERMCAT hem considerat necessària l’elaboració d’un diccionari que en contingui la terminologia bàsica.

La Terminologia del màrqueting digital es presenta en una nova versió actualitzada, que recull més de 170 termes amb les denominacions i la definició en català, els equivalents en castellà i anglès, i, en alguns casos, aclariments conceptuals o notes d’exemple.

coproducció amb els USUARIS

En un àmbit en què la terminologia encara no està establerta i en què nous termes apareixen cada dia per cobrir noves necessitats tant denominatives com conceptuals, des del TERMCAT hem fet ús de l'oportunitat que ofereixen les xarxes socials no només com a eina per difondre els termes un cop publicat el diccionari, sinó com a plataforma de treball per a totes les fases de l'elaboració terminològica tradicional. I, sobretot, en el moment de traçar l’itinerari, hem volgut que la comunitat d’usuaris participi des de l’inici en el projecte per fer-lo créixer junts.

Per l’ús i presència que aquest àmbit en concret té a la xarxa, la cerca de complicitats ha servit d'estratègia efectiva: hem identificat perfils destacats que actuïn com a prescriptors i líders d’opinió. Així, el corpus de partida, i en molts casos també les denominacions, s’han consensuat a través de les propostes i els comentaris que els usuaris han enviat amb l’etiqueta #màrquetingdigital a Twitter.

Per altra banda, la detecció i la revisió de les fonts citades per aquests influenciadors ha estat una peça clau per assegurar-nos que teníem entre mans el recull de termes més representatiu del màrqueting digital.

TERMES EN CONTEXT

Com en podem dir del growthhacking? I del clickbait? Com són les estratègies de SEM en català? Quins continguts es viralitzen més?

'Dinamització de creixement' i 'pescaclics', nous termes del diccionari

'Viral' i 'màrqueting de cercadors (SEM)', nous termes del diccionari

Neologia

En els casos de termes de nova creació, un grup d’experts ha consensuat en unes sessions de treball (II) les millors alternatives catalanes, que després han estat avaluades per l'organisme que s'ocupa de la normalització de la terminologia catalana, el Consell Supervisor. En aquest procés de recerca de la millor proposta catalana per als termes que provenen de l’anglès es tenen en compte diversos aspectes:

  • L’ús: els usuaris i els experts de cada àmbit són els qui, en definitva, els han de fer servir.
  • L’adequació: s’han d’adaptar a la finalitat comunicativa per a la qual han estat pensats.
  • La pertinència: sempre que sigui possible, cal buscar una alternativa catalana adequada, però, si no pot ser, es pot adoptar o adaptar el terme anglès.

TRACTAMENT DE LES SIGLES

En usos especialitzats sovint les sigles es mantenen en la forma de la llengua en què han començat a difondre’s, encara que les denominacions desplegades corresponents sí que es tradueixin.

  • cost per mil (CPM): Sistema de facturació publicitària en què l'anunciant paga per cada mil vegades que es mostra l'espai objecte de publicitat.
  • cost per clic (CPC): Sistema de facturació publicitària en què l'anunciant paga en funció del nombre de clics de visitants únics que rep l'espai objecte de publicitat.
  • cost per compromís (CPE): Sistema de facturació publicitària en què l'anunciant paga en funció del nombre d'interaccions que estableixen els usuaris amb l'espai objecte de publicitat.
  • cost per contacte (CPL): Sistema de facturació publicitària en què l'anunciant paga en funció dels contactes que aconsegueix procedents de l'espai objecte de publicitat.
  • cost per acció (CPA): Sistema de facturació publicitària en què l'anunciant paga en funció del nombre d'accions preestablertes que duu a terme l'usuari vinculades amb l'espai objecte de publicitat.

Elaboració del projecte

Recull de premsa

El projecte continua obert. Si hi voleu participar, podeu seguir fent arribar les vostres propostes via Twitter a través de l’etiqueta #màrquetingdigital.

Article elaborat pel TERMCAT

Credits:

El contingut d’aquest document està sotmès a una llicència Creative Commons d’ús obert, amb reconeixement d’autoria i compartir igual. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ca © TERMCAT, Centre de Terminologia, 2017 © Imatges: TERMCAT

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.