Citáty slavných Real madrid

„Nikdy jsem moc neměl rád školu. Měl jsem rád čas na oběd a přestávky, ale nenáviděl jsem sezení v lavici. Vždycky jsem se díval z okna nebo na moje hodinky a přemýšlel jsem, kdy už budu moct hrát fotbal.“ Gareth Bale
„Každý zápas hraju tak, jako by to mělo být naposledy. To je zásada, kterou jsem se od táty naučil jako kluk. Bojovat, jako kdyby to mělo být poslední utkání v mém životě, a odevzdat všechno. Všechno, co mám ,všechno, co umím.“ James Rodriguez
„ Život je jako být fotbalovým brankářem. Nezáleží na tom, kolik střel chytíte, lidi si budou pamatovat vždy, to co nechytíte. " Iker Casillas

„Pokud chceš být nejlepší, musíš být skvělý na všech úrovních, nejen fyzicky, ale i psychicky. Buď všestranný. Na žádné oblasti nepracuj víc nebo míň. Existuje jediný recept. Na všem pracuj maximálně." Cristiano Ronaldo

Credits:

Created with images by galiciadeportiva - "real madrid champion copa del rey" • Donations_are_appreciated - "james rodriguez footballer real madrid"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.