Socialdemokraterna Nynäshamn

Välkommen till Socialdemokraterna i Nynäshamn

Vi är ett gäng som kämpar för att göra Nynäshamn ständigt bättre. De flesta av oss gör detta på vår fritid och vi vill gärna ha din hjälp. Ju fler vi i Socialdemokraterna i Nynäshamn är desto bättre kommer vi lyckas.

Hos oss får du:

  • Påverka i Nynäshamn. Vi söker alltid folk till olika uppdrag. Vara med och styra en verksamhet som omsätter miljarder.
  • Kämpa mot orättvisor, för jämlikhet och traditionella socialdemokratiska värderingar.
  • Personlig utveckling. Lära dig massor om hur samhället fungerar. Fantastisk erfarenhet och nyttigt för ditt CV.
  • Lära känna många människor från olika samhällsklasser och situationer i livet.
  • En härlig känsla av att faktiskt varit med och tagit ansvar istället för att bara sitta och vara "soffdomare" vid sidan av.

Men jag håller ju inte med Sossarna om allt...

Men jag gillar ju andra partier.

Men sossarna är ju så tråkiga...

Credits:

Created with images by Joopey - "Landsort Lighthouse"

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.