Loading

Trump & Kim De uitkomst van een historische ontmoeting

Een historisch moment, zo werd de geplande ontmoeting tussen Amerikaanse president Donald Trump en Noord-Koreaans leider Kim Jong-un al maanden genoemd. Trump verklaarde op voorhand dat de meeting op 12 juni een groot succes zou worden. Maar klopt dat? En wat werd er net besproken?

Ontmoeting van uitersten

Voor het eerst in de geschiedenis ontmoetten leiders van beide landen elkaar. In het verleden bestond de communicatie tussen Noord-Korea en de VS grotendeels uit dreigementen en militaire oefeningen. Ze wilden elkaar in de eerste plaats afschrikken. Deze vriendschappelijke ontmoeting mag dus historisch worden genoemd. Meer over het conflict tussen Noord- en Zuid-Korea, waarmee de VS zich ook moeit, vind je hier.

Wat stond er in de verklaring?

Trump en Kim bespraken eerst een aantal dingen onder vier ogen. Daarna volgden langere onderhandelingen in de aanwezigheid van diplomaten. Op het einde van de top ondertekenden ze een gezamenlijke verklaring. Dit zijn daarin de belangrijkste punten:

  • Beide landen willen verder bouwen aan een goede relatie met elkaar, en aan vrede tussen Noord- en Zuid-Korea.
  • Noord-Korea wil zich inzetten voor denuclearisatie: het vernietigen van haar kernwapens.

Verliep alles zo geweldig als Trump beweert?

Trump verklaarde dat de ontmoeting een gigantische stap vooruit is voor beide landen. In de praktijk is de verklaring die de twee leiders ondertekenden heel vaag. Er staan geen concrete stappen en geen duidelijke beloftes in.

Denuclearisatie?

Eén probleem is dat het begrip denuclearisatie niet verduidelijkt wordt. Voor de VS betekent het dat Kim de nucleaire wapens en kernfabrieken in Noord-Korea moet vernietigen, en inspectie moet toelaten. Maar als verdedigingsmiddel hebben de VS ook een heleboel kernraketten in buurland Zuid-Korea. Voor Kim betekent denuclearisatie van het Koreaanse schiereiland dat ook de VS haar wapens ontmantelt. Dat staat echter niet in het ondertekende verdrag, en is dus vrij voor interpretatie door beide partijen.

Show of inhoud?

Er kwam veel kritiek op de ontmoeting. Heel wat experts vinden dat de top meer show dan inhoud bevatte, en dat de vaagheid van de ondertekende verklaring teleurstellend is. Velen waren ook kritisch voor Trump omdat hij het met Kim nauwelijks over mensenrechten had. Nochtans zitten in Noord-Koreaanse werkkampen naar schatting 120.000 mensen vast. Heel wat stemmen vonden het daarom ongepast dat Trump Kim "een heel getalenteerd man" noemde.

Wat gaat er veranderen?

Wat de toekomst brengt, is voorlopig onduidelijk. Trump gaf aan dat hij de Amerikaanse troepen in Zuid-Korea zou laten stoppen met militaire demonstraties aan de grens. Of Kim daadwerkelijk stappen zal nemen om zijn kernwapens te vernietigen, valt nog af te wachten. China gaf alvast aan dat het mogelijk zijn economische sancties tegen Noord-Korea verzacht. Dat is riskant zolang er geen concrete beloftes van Kim op papier staan.

Trump en Kim beloofden wel dat verdere ontmoetingen en onderhandelingen zouden volgen na dit eerste gesprek. Dat is een lichtpunt, maar met twee staatsleiders die zichzelf geregeld tegenspreken of terugkomen op hun besluiten, blijft het afwachten.

Credits:

©AFP, Bwag/Wikimedia Commons, The Guardian, Straits Times

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.