Loading

Redaktion LAyout och bildredigering

Redaktionella tjänster

"Vi har jobbat med Nina under en längre tid med layout av våra rapporter. Vi är mycket nöjda med arbetena - snabbt, snyggt och effektivt."

Arkeologgruppen i Örebro AB

Jag arbetar med formgivning, layout, bildredigering och språkkorrektur. Mina största uppdragsgivare finns inom arkeologbranschen.

Formgiving och layout av fotoklubben ZOOM:s årsbok 2017.
2018.02.20 • Nu har äntligen boken kommit från tryckeriet! Boken är formgiven och layoutad av mig på uppdrag av Arkeologgruppen AB.

Tjänster

  • rapportmallar i Open Office
  • rapportmallar i InDesign
  • språkkorrektur
  • layout
  • typografisk redigering
  • bildredigering

Jag arbetar även med illustrationer så som

  • miljörekonstruktioner
  • fyndteckningar
  • vektoriserade sektionsritningar

Credits:

Nina Balknäs

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.