Loading

Redaktion LAyout och bildredigering

Redaktionella tjänster

"Vi har jobbat med Nina under en längre tid med layout av våra rapporter. Vi är mycket nöjda med arbetena - snabbt, snyggt och effektivt."

Arkeologgruppen i Örebro AB

Jag arbetar med formgivning, layout, bildredigering och språkkorrektur. Mina största uppdragsgivare finns inom arkeologbranschen.

2018.02.20 • Nu har äntligen boken kommit från tryckeriet! Detta är min första bok som jag formgivit och layoutat. Bäst av allt är att jag känner mig nöjd.

Tjänster

  • rapportmallar i Open Office
  • rapportmallar i InDesign
  • språkkorrektur
  • layout
  • typografisk redigering
  • bildredigering

Jag arbetar även med illustrationer så som

  • miljörekonstruktioner
  • fyndteckningar
  • vektoriserade sektionsritningar

Credits:

Nina Balknäs

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.