SIRKUSKURSSI 5-7 v. ja 8-12 v. HAAPAVESI 9.2.-20.4.2017

5-7 -vuotiaat klo 17.00-18.00 ja 8-12 -vuotiaat klo 18-00 - 19.00

Haapaveden Opisto juhlasali, Vanhatie 45, Haapavesi

Op. Marja Hannula

Sirkustaide on lapsen kasvua tukevaa liikunnallista ja taiteellista toimintaa. Tutustumme sirkustaitojen perusteisiin. Sirkustelemme eri välineillä ja opettelemme niillä tarvittavia taitoja. Käymme läpi mm. jongleerausta eri välineillä, yksipyöräisen ajoharjoittelua, tasapainoakrobatiaa ja pellehahmoilla hassuttelua.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen 3.2. mennessä p. 044 7591 999, www.jokihelmenopisto.fi

Credits:

Created with images by jackmac34 - "circus clown disguise"

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.