Loading

MacLawye® Rok XI - Maj 2018

ILUSTROWANY MAGAZYN ADWOKACKI - ROK XI - 05/2018

Okładka miesiąca jest specjalną stroną dedykowaną na smartfony, która publikowana jest z początkiem każdego miesiąca i zawiera linki do najpoczytniejszych tekstów z miesiąca ubiegłego oraz jest sukcesywnie aktualizowana o linki do wpisów bieżących.

Temat w maju 2018

o polityce wizerunkowej Naczelnej Rady Adwokackiej

FELIETONY

Adwokackie spojrzenie na wydarzenia polityczne oraz wpływ polityki na proces tworzenia prawa

Adwokatura & Adwokaci

Jan Michał Stuchly - poeta, artysta malarz, adwokat
Logo MacLawye®

Z HISTORII SZTUKI KULINARNEJ

Zapraszamy na nasze strony

Created By
Jerzy-Marcin Majewski
Appreciate

Credits:

© by MacLawye® - Jerzy Marcin Majewski

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.