Loading

SAVONLINNAN LYSEON LUKIO

Savonlinnan lyseon lukio on yleislukio, jossa voi opiskella yleislinjalla tai urheilulinjalla.

Lukiomme tarjoaa:

 • laajan ja monipuolisen yleissivistyksen
 • hyvän kielitaidon
 • viihtyisän opiskeluympäristön
 • korkea-asteen opintoja
 • luonnontieteiden kokeellista opetusta omassa laboratoriossa
 • hyvät jatko-opintomahdollisuudet

Lukiomme lukuina

 • 450 opiskelijaa
 • 50 henkilökunnan jäsentä
 • 7,0 keskiarvoraja (lukuaineet)
 • 6 jaksoa lukuvuoden aikana
 • 4-6 opiskeltavaa ainetta yhdessä jaksossa
 • 90 minuutin oppitunnit
 • 75 kurssia tai enemmän
 • 1/3 kursseista voi valita oman mielenkiinnon mukaan
Lukiossa opiskellaan sähköisesti ja opiskelijalla tulee olla opiskelua varten oma kannettava päätelaite. Tehtäviä ja harjoituksia tehdään sekä itsenäisesti että ryhmissä. Lukiossa opiskelija hankkii itse oppimateriaalit.

Miksi lukioon?

 • vahva pohja jatko-opintoihin
 • enemmän aikaa pohtia mitkä asiat kiinnostavat
 • samanhenkisiä ihmisiä ja uusia kavereita
 • hyvä kielitaito ja laaja yleissivistys

Lukiomme on luokaton, eli opiskelijat voivat edetä opinnoissaan omaa tahtiaan ja tehdä valintoja omien mielenkiinnon kohteidensa mukaan. Luokattomassa lukiossa ei ole kiinteitä opetusryhmiä vaan ne vaihtuvat jaksoittain opiskelijan valintojen mukaan.

Kiertotuntikaavion ja tarjottimen avulla opiskelijat muokkaavat omia lukujärjestyksiään.

Kiertotuntikaavio muodostuu numeroiduista palkeista. Yhdessä palkissa on aina yhden opintojakson oppitunnit. Opiskelija voi jättää palkkeja tyhjäksi, jolloin koulupäivä alkaa myöhemmin tai päättyy aiemmin.
Tarjottimesta opiskelija valitsee kursseja. Tarjottimessa on samalla tavalla numeroidut palkit kuin kiertotuntikaaviossa. Opiskelijan valinnat siirtyvät kiertotuntikaavioon ja näin syntyy lukiolaisen lukujärjestys.

Lukiossa opiskellaan pakollisia, valtakunnallisia valinnaisia ja koulukohtaisia opintoja. Lukio-opintojen alussa on pääasiassa pakollisia opintoja. Toisen ja kolmannen vuoden aikana valitaan enemmän valinnaisia opintoja. Valinnoissa otetaan huomioon niin ylioppilaskirjotukset kuin jatko-opinnot.

Peruskoulusta lukioon siirryttäessä moni asia muuttuu:

 • enemmän vapautta ja vastuuta
 • opiskelun tahti on nopeampi
 • opiskelu on sähköistä
 • oppimateriaalit hankitaan ja maksetaan itse
 • uusia aineita psykologia ja filosofia

Urheilulinja

Urheilulinja mahdollistaa tehokkaan harjoittelun ja tavoitteellisen opiskelun. Lukiomme tarjoaa urheiluun panostavalle opiskelijalle mahdollisuuden harjoitella kolme kertaa viikossa koulupäivän aikana.

Opiskelijat valitaan lukuaineiden ja liikunnan numeron keskiarvon perusteella sekä valmentajan pisteyttämän lomakkeen perusteella.

Urheilulinjan harjoituksissa tehdään monipuolisia harjoitteita. Harjoittelu voi olla yleisvalmennusta tai lajivalmennusta. Yleisvalmennuksessa kehitetään fyysisiä ominaisuuksia kuten voimaa, kestävyyttä, tasapainoa ja liikkuvuutta.

Lukiossa voit sisällyttää opintoihisi myös korkea-asteen opintoja. Lukiolaisille suunnatut opinnot ovat avoimen ammattikorkeakoulun ja avoimen yliopiston opintoja. Teemme tiivistä yhteistyötä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin kanssa. Lukiomme projektiviikolla voit suorittaa avoimen amk:n opintoja esimerkiksi fysioterapiaan liittyen.

Vanhojen tanssit ovat osa lukion opintoja ja niistä opiskelija saa opintojakson.

Lukio-opintojen lopulla opiskelijat osallistuvat ylioppilaskirjoituksiin. Ylioppilaskirjoituksissa opiskelija valitsee 5 kirjoitettavaa ainetta, joista äidinkieli on kaikille pakollinen.

Ylioppilaskirjoitusten arvosanoilla voi saada jatko-opintopaikan korkea-asteen opinnoista ilman valintakoetta. Lukiossa kannattaa siis valita aineita, joista on kiinnostunut ja joita on motivoitunut opiskelemaan.

Penkinpainajaisissa lukio-opintojaan päättävät opiskelijat juhlivat opintojen loppusuoralle siirtymistä.

Lisätietoja lukio-opinnoista löydät kotisivujemme lisäksi Lyseolaisen oppaasta sekä mediaryhmän blogista.