Loading

SAVONLINNAN LYSEON LUKIO

Savonlinnan lyseon lukio on yleislukio, jossa voi opiskella yleislinjalla tai urheilulinjalla.

Lukiomme tarjoaa:

 • laajan ja monipuolisen opintotarjonnan
 • hyvän kielitaidon
 • viihtyisän opiskeluympäristön
 • korkea-asteen opintoja
 • luonnontieteiden kokeellista opetusta omassa laboratoriossa
 • hyvät jatko-opintomahdollisuudet

Lukiomme lukuina

 • 450 opiskelijaa
 • 50 henkilökunnan jäsentä
 • 7,0 keskiarvoraja (lukuaineet)
 • 6 jaksoa lukuvuoden aikana
 • 4-6 opiskeltavaa ainetta yhdessä jaksossa
 • 90 minuutin oppitunnit
 • 1/3 opinnoista voi valita oman mielenkiinnon mukaan

Miksi lukioon?

 • vahva pohja jatko-opintoihin
 • enemmän aikaa pohtia mitkä asiat kiinnostavat
 • samanhenkisiä ihmisiä ja uusia kavereita
 • hyvä kielitaito ja laaja yleissivistys
Miksi kannattaa tulla Lyskalle?
Millainen ilmapiiri ja ryhmähenki Lyseolla on?

Lukiossa opiskellaan opintojaksoja, jotka ovat laajuudeltaan joko 1, 2 tai 3 opintopistettä. Suurin osa opintojaksoista on 2 opintopisteen laajuisia (vastaa yhtä kurssia eli 38 tuntia).

Opiskelijan on suoritettava vähintään 150 opintopistettä lukion aikana.

 • pakolliset opintojaksot
 • valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot
 • koulukohtaiset valinnaiset opintojaksot

Lukio-opintojen alussa on pääasiassa pakollisia opintojaksoja. Toisen ja kolmannen vuoden aikana valitaan enemmän valinnaisia opintojaksoja. Valinnoissa otetaan huomioon oma ylioppilaskirjotussuunnitelma ja jatko-opintotavoiteet.

Peruskoulusta lukioon siirryttäessä moni asia muuttuu:

 • voit vaikuttaa omiin ainevalintoihin ja lukujärjestyksiin
 • enemmän vapautta ja vastuuta
 • opiskelun tahti on nopeampi
 • opiskelu on pääosin sähköistä
 • uusia aineita psykologia ja filosofia
 • (oppimateriaalien hankinta)

Lukiomme on luokaton, eli opiskelijat voivat edetä opinnoissaan omaa tahtiaan ja tehdä valintoja omien mielenkiinnon kohteidensa mukaan. Luokattomassa lukiossa ei ole kiinteitä opetusryhmiä vaan ne vaihtuvat jaksoittain opiskelijan valintojen mukaan.

Miten paljon opiskelun määrä lisääntyy? Miten paljon tulee läksyjä?
Onko lukio vaikeaa tai rankkaa?

Urheilulinja

Urheilulinja mahdollistaa tehokkaan harjoittelun ja tavoitteellisen opiskelun. Lukiomme tarjoaa urheiluun panostavalle opiskelijalle mahdollisuuden harjoitella kolme kertaa viikossa koulupäivän aikana.

Opiskelijat valitaan lukuaineiden ja liikunnan numeron keskiarvon perusteella sekä valmentajan pisteyttämän lomakkeen perusteella.

Urheilulinjan harjoituksissa tehdään monipuolisia harjoitteita. Harjoittelu voi olla yleisvalmennusta tai lajivalmennusta. Yleisvalmennuksessa kehitetään fyysisiä ominaisuuksia kuten voimaa, kestävyyttä, tasapainoa ja liikkuvuutta.
Kuinka paljon urheilua urheilulinjalla on ?
Monta tuntia viikossa on liikuntaa?
Mitä hyötyä urheilulinjasta on?
Onko rankkaa, ja jos on, niin onko se sen arvoista?

Opintojen yhdistäminen

Lukiossa voit sisällyttää opintoihisi myös korkea-asteen opintoja. Lukiolaisille suunnatut opinnot ovat avoimen ammattikorkeakoulun ja avoimen yliopiston opintoja.

Kaksoistutkinnossa opiskelijan pääkoulu on ammatillinen oppilaitos. Opiskelija opiskelee lukiossa ainoastaan yo-aineita. Kolmoistutkinnossa opiskelijan pääkoulu on lukio. Opiskelija opiskelee lukiossa kaikkia lukion aineita.

Kaksois- ja kolmoistutkinnon opiskelija opiskelee noin 1-2 jaksoa lukuvuodesta toisessa oppilaitoksessa. Opintojen suunnittelussa auttaa opintokoordinaattori. Kiinnostusta lukion ja ammatillisten opintojen yhdistämiseen kysytään opintojen alussa.

Savonlinnan lyseon lukioon haetaan sähköisesti opintopolussa.

Hakuvaiheessa tehdään alustavat ainevalinnat. Urheilulinjan hakijat toimittavat paperisen urheilijatietolomakkeen.

 • lyhyt / pitkä matematiikka
 • saksa, ranska, venäjä ja espanja
 • valinnaisia moduuleja mm. fysiikasta ja kemiasta
 • kuvataide, musiikki ja liikunta
Vanhojen tanssit ovat osa lukion opintoja ja niistä opiskelija saa opintopisteitä.

Lukio-opintojen lopulla opiskelijat osallistuvat ylioppilaskirjoituksiin.

Ylioppilaskirjoituksissa suoritetaan vähintään 5 koetta, joihin sisältyy kaikille pakollinen äidinkieli sekä 4 muuta ainetta. Kolme muuta ainetta valitaan seuraavista: matematiikka, ruotsi, vieras kieli ja reaaliaine. Viides aine voi olla joko reaaliaineen tai vieraan kielen koe.

Ylioppilaskirjoitusten arvosanoilla voi saada jatko-opintopaikan korkea-asteen opinnoista ilman valintakoetta. Lukiossa kannattaa siis valita aineita, joista on kiinnostunut ja joita on motivoitunut opiskelemaan.

Lisätietoja lukio-opinnoista löydät koulumme kotisivuilta sekä mediaryhmän blogista.

Tsemppiä opintoihin ja tervetuloa tutustumaan Lyseolle! Avoimista ovista ja Lyseo tutuksi -illasta tiedotetaan tarkemmin myöhemmin.

Credits:

Luotu käyttämällä kuvaa, jonka on ottanut Callum Hill - "A builder working on a deck ready to lay the next piece of timber"