Kattokuntotarkastus Kampanja 370€/490€ tarkastus sis. verot (norm. 608€/918€) 30kpl tai 30.3 saakka

Kattokuntotarkastus 370€ sis. verot (kohteen kattoneliöt 0-2000m2) Norm. 607€

Kattokuntotarkastus 490,00€ sis. verot (kohteen kattoneliöt 2000 - 5000m2) Norm. 918,00€

* Kampanjahinta koskee 30:tä ensimmäistä tarkastus tilausta. Kampanjahinnat on voimassa niin kauan kuin 30kpl tarkastuksia on tilattu. Kampanja päättyy 31.3.2017. Tilatut tarkastukset suoritetaan keväällä

Kattokuntotarkastuksessa selvitetään katon kunto ja korjaustarpeet. Laadimme tarkastuksesta selkeän kuvallallisen raportin josta löytyy mahdollsiet toimenpidesuositukset ja niiden kustannukset.

Tarkastuksen sisältö

Seuraavien katon rakennedetaljien kunnon ja toimivuuden arvointi:

  • Vesikate
  • Sadevedenpoisto
  • Läpiviennit
  • Suojapellitykset
  • Kattoturvatuotteet
  • Yläpohja (jos pääsy ja riittävästi tilaa)
  • Kuvallinen selkeä raportti havainnoista, sekä selvitys toimenpidetarpeista kustannuksineen

Pelti-Ässät Oy, Mutkakuja 2, 05200 Rajamäki, uusimaa@peltiassat.fi, puh. +358 20 775 1212

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.