Loading

Portretfotografie tot 31 december 2017 krijg je 10% korting op een memorabele familieshoot !!

Een cadeaubon als geschenk voor de feesten?

Inlichtingen:

http://www.karelwaignein.be/nl/contact

of bel: 0477 22 47 16

Prachtige glamour fotosessie in ‘Hollywood’ stijl!

Laat je verwennen door een hairstylist/visagiste en een topfotograaf.

Inlichtingen:

Portretfotograaf Karel Waignein geeft vorm aan het menselijk verhaal waarvoor hij vaak lichte kleurtoetsen hanteert en opmerkelijke beeldcomposities opbouwt. Het verhalend karakter van zijn fotografisch oeuvre spreekt tot ieders verbeelding.

Vraag gerust naar onze tarieven en werkwijze!!

T 056 53 12 89 - M 0477 22 47 16

Wervikstraat 1c - 8940 Geluwe

Created By
Karel Waignein
Appreciate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.