My Story Book ณิชวรรณ สมานิตย์ 5704600368

1. Video

ความรู้สึกที่มีต่อวิชาสื่อสิ่งพิมพ์และครูอาย

2.Who am i ?

เลือกใช้ FONT นี้เพราะชอบตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบตัวเขียน และเลือกใช้สีเขียวเพราะเป็นสีที่ชอบโดยส่วนตัวและเป็นสีประจำวันเกิดค่ะ

3.น้องไข่ปิกาจู

ความรู้สึกครั้งแรกที่ได้ใช้โปรแกรม Adobe Indesign คือ มันเป็นโปรแกรมเอาไว้ทำอะไรแต่พอครูอายเริ่มสอนก็เริ่มรู้สึกว่าโปรแกรมนี้มันก็ไม่ได้ใช้ยากและเข้าใจยากอย่างที่คิดแถมยังได้ความรู้ใหม่ในการทำให้ตัวอักษรล้อมภาพได้อีกด้วย ซึ่งเรียนมาจนป่านนี้พึ่งจะรู้

4. About my favorite cartoon

ชอบตัวการ์ตูนตัวนี้เพราะชอบเรื่องราวการสืบสวนของตัวการ์ตูนที่ดูโดดเด่นซึ่งสามารถแก้ไขคดีต่างๆที่หลายๆคนก็ไม่สามารถแก้ไขได้และยังมีเครื่องมือเจ๋งๆทำให้ชอบดูการ์ตูนเรื่องมากเพราะทุกครั้งที่ดูก็จะดูทั้งวันจนไม่ทำอะไรเลยเพราะมันสนุกมากๆทำให้ไม่อยากสนใจอะไรอย่างอื่นเลย ส่วนConcept ของการออกแบบ คือเน้นความเรียบง่ายและเน้นเครื่องมือที่ตัวการ์ตูนใช้บ่อยๆส่วนพื้นหลังที่ใช้เป็นสีน้ำเงินคือให้เข้ากับชุดของโคนันซึ่งเป็นตัวละครหลักของการ์ตูนค่ะ

5.กิจกรรมรณรงค์การแต่งกายถูกระเบียบ

Conceptของงานชิ้นนี้ก็คือ อยากให้นักศึกษาหยุด!!แต่งกายที่ผิดระเบียบและหันมาแต่งกายให้ถูกระเบียบถูกต้องตามกฎของมหาวิทยาลัย เพราะการแต่งกายที่ผิดระเบียบเอาเสื้อออกนอกกางเกงมันดูไม่สุภาพในสายตาผู้อื่นและทำให้เสียภาพลักษณ์แก่สถาบันอีกด้วย จึงทำpostcardชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงสายตาของคนอื่นที่มองเราแต่งกายผิดระเบียบ และที่เลือกใช้ตัวอักษรFontนี้เพราะอ่านและเข้าใจง่ายและใช้สีแดงเพื่อเน้นคำให้ดูเด่นยิ่งขึ้น

6.แผ่นพับคณะนิเทศศาสตร์

ความรู้สึกที่ได้ใช้งานโปรแกรมAdobe Indesign เมื่อเทียบกับครั้งแรกคือ รู้สึกว่ามันก็สนุกดีนะทำอะได้ตั้งหลายอย่างเอามาประยุกต์ใช้งานกับวิชาอื่นในการทำงานได้อีกด้วยAdobe Indesignเป็นโปรแกรมที่ให้ความรู้ใหม่ๆการใช้งานที่หลากหลายและใช้ไม่ยากอีกด้วยแถมยังสามารถทำแผ่นผับทำโพสการ์ดได้อีกด้วยซึ่งใช้งานง่ายและสะดวกมากๆ

7.การนำความรู้ในรายวิชา 141-324 มาผลิตงานสื่อสิ่งพิมพ์ในการรณรงค์การแต่งกายถูกระเบียบภายในม.สยาม

Concept ของงานชิ้นนี้ คือมาร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการแต่งกายที่ถูกต้องกันเถอะเพื่อภาพลักษณ์ที่ต่อสถาบันและตนเองโดยจะมีการใช้mood & tone ของภาพไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดภายใต้เพจการรณรงค์การแต่งกายถูกระเบียบ

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.