Skab et lækkert personligt udtryk i dit hjem TILMELD DIG ONLINE WORKSHOP - HVORDAN SKABER JEG ZEN-STEMNING

Har du brug for at skabe ro og rene linjer i dit hjem, men ikke er den mest kreative i verdenen. Måske har du oplevet at besøge en veninde som altid har styr på indretningen. Meld dig til min Workshop og lær at skabe en rolig berigende stemning i dit hjem som veninderne vil tabe underkæben af ;-)

Workshoppen er bygget op i 3 moduler, hvor du får styr på de basale kompetencer til at skabe dit personlige præg i en hver situation. Jeg tager udgangspunkt i nogle helt grundlæggende principper som du til enhver tid kan udvikle dig med. Jeg giver forslag til basis ting som er gode at have ved hånden når du lige får lysten til at gå i gang med en opfriskning i hjemmet. Nogen gange skal der ikke meget til - det er ikke svært - lad mig vise dig hvordan.

Made with Adobe Slate

Make your words and images move.

Get Slate

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.