Niekée Agora Roermond Edushock on tour

Hier vind je alle info over hoe je kan inschrijven voor Edushock on tour: Niekée Agora Roermond

10 mei 2017, 10 – 15.30 uur, Roermond

Agora is de oud-Griekse benaming voor “plein”. De oude Grieken kregen van wijsgeren en andere belangrijke personen les op de Agora in Athene. De naam is voor deze leerroute gekozen om drie redenen:

 1. Het leren van de mens is een universeel gebeuren dat sinds de oude Grieken niet is veranderd. Kinderen willen gewoon goed worden en groeien!
 2. Het leren via Agora zal overal plaatsvinden, dus niet alleen maar in een schoolgebouw. De wereld is het plein.
 3. Tenslotte staat Agora ook voor het plein dat verbindt, onze leerling is “connected”! Agora wil jongeren vanaf het begin duidelijk maken dat ze onderdeel zijn van een met elkaar verbonden wereld.

Op 1 augustus 2014 is de Agora gestart met 34 leerlingen in een leeromgeving die de 21e eeuw uitstraalt. De uitgangspunten van Agora zijn:

 • Dat leren het beste in vrijheid plaatsvindt.
 • Dat je moet vertrouwen op de nieuwsgierigheid en natuurlijke leerdrang van kinderen.
 • Dat kinderen inspireren belangrijker is dan kennis aan te bieden.
 • Dat de docent leerlingen moet begeleiden door ze de vaardigheden aan te leren die nodig zijn voor een leven lang leren.
 • Dat ouders een essentiële rol spelen in de ontwikkeling van kinderen, ook op het gebied van onderwijs.
 • Dat je partners uit de samenleving nodig hebt om als expert in te zetten in het onderwijs.
 • Dat kinderen meertalig benaderd moeten worden op een communicatieve manier.
 • Dat het ultieme doel van ons onderwijs moet zijn dat onze leerlingen weder roekeloos noch bevreesd de onzekerheden van de toekomst kunnen omarmen.

Tijdens deze dag krijgt u als deelnemer eerst een plenaire uitleg over hoe de school functioneert, waarna er een rondleiding is en u dit concept met eigen ogen kan zien werken. Er is voldoende ruimte om vragen te stellen. Einde is voorzien tegen 15.30. Eigen vervoer. Lunch inbegrepen in de prijs.

Inschrijving Edushock On Tour Roermond Niekée: 10 mei 2017, 10u

Via dit formulier kan je inschrijven voor Edushock on Tour. We noteren hier alvast nog eens Hieronder vind u de overschrijvingsgegevens. Uw inschrijving wordt definitief na betaling.

Graag 35 Euro over te schrijven op rekening:

IBAN: BE57 1030 3140 5335 - BIC: NICABEBB - T.a.v. 'vzw Onderwijzigersnetwerk'

Overschrijving met referentie: 'Edushock On Tour Niekée Roermond', en de 'naam van de deelnemer'.

(LET OP: naam van de deelnemer = persoon die inschrijft, maar daarom niet de betaler!)

Mocht het niet lukken deze info in te vullen, of het inschrijven loopt vast, neem dan zeker contact op met contact@edushock.be. Vermeld in je mail alle benodigde info voor inschrijving. Dank.

vzw Onderwijzigersnetwerk

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.