Loading

REDDERNYT 1. udgave onsdag den 2. juni 2021

Kære medlem

Velkommen til første udgave af vores nye medlemsmagasin 'Reddernyt' - ambulancereddernes nye stemme i den offentlige debat inden for det præhospitale område. Reddernyt sætter fokus på ambulancereddernes interesser. I denne første udgave har vi gode nyheder om skattesagen til jer alle sammen, og vores nye formand fortæller om sine ambitioner på medlemmernes vegne. Reddernyt udkommer 11 gange om året i starten af hver måneden undtagen i sommerferien. Magasinet er tilgængeligt for alle også ikke medlemmer, for i Reddernes Fagforening arbejder vi gennemsigtigt. Vi opfordrer alle medlemmer til at dele linket til dette magasin med så mange reddere som muligt, og vi håber på, at flere får lyst til at melde sig ind.

Venlig hilsen

Redaktionen

Skats advokat lægger sig fladt ned i skattesag: Dit kontingent er fradragsberettiget

Selvfølgelig kan du som medlem trække dit kontingent til Reddernes Fagforening fra i skat. Reddernes Fagforening er nemlig en fagforening på linje med alle andre fagforeninger i Danmark. Det har Statens og dermed Skats advokat, Kammeradvokaten, netop anerkendt i en retssag mellem Reddernes Fagforening og Skat. "Foreningsfriheden i Danmark fungerer, som den skal," lyder det fra foreningens glade formand.

Du har som medlem af Reddernes Fagforening selvfølgelig ret til at trække dit kontingent fra i skat. Det anerkendte Statens og dermed Skats advokat, Kammeradvokaten, i går formiddag i den verserende retssag mellem Skat og Reddernes Forening i en disputs om medlemmers ret til at trække kontingentet til foreningen fra i Skat.

Dermed har Skatteministeriet anerkendt Reddernes Fagforenings påstande i sagen, som derfor ikke skal for en domstol.

"Kammeradvokaten lægger sig fladt ned," siger advokater.

Sagen er principiel, da den slår fast, at arbejdstagere selvfølgelig godt kan slutte sig sammen i en fagforening og trække kontingentet fra i skat, også selv om foreningen endnu ikke har retten til at forhandle overenskomst på området.

"Det er ikke hver dag, at vi ser Kammeradvokaten lægge sig så fladt ned på vegne af Skat. At Kammeradvokaten opgiver at føre sagen videre i systemet, er som vi ser det et udtryk for, at Skattestyrelsens afgørelse i kontingentsagen har været fuldstændigt grundløs," siger advokaterne, Kristina Schultz Andersen og Henrik Gisløv fra Andersen Partners Advokatfirma, der har ført sagen for Reddernes Fagforening.

"Skattemyndighedernes skattecenter i Struer har begået en bommert," siger formand.

Bommert at Skat holdt fast

Det var Skats afdeling i Struer, der mente, at det kontingent, som medlemmerne af Reddernes Fagforening betaler, ikke skulle være fradragsberettiget. Reddernes Fagforening var selvfølgelig uenig og lagde sag an mod Skat. Det undrer fagforeningens nye formand, at Skat overhovedet har fastholdt, at kontingentet ikke kunne trækkes fra i skat.

"Det skriger jo til himmelen. Alle ved, at fagforeningskontingenter er fradragsberettigede. Det er mærkeligt, at Skat overhovedet starter en sådan sag. Men det er da godt, at Kammeradvokaten kan se, at sagen er fuldstændigt grundløs," siger ny formand for Reddernes Fagforeningen, Kim Volder Hammershøj og fortsætter:

"At Statens advokat dropper sagen helt, tager jeg som et kraftigt signal til skattemyndighedernes skattecenter i Struer om, at de har begået en bommert. Selvfølgelig er Reddernes Fagforening en fagforening, og medlemmerne har derfor ret til at trække kontingentet fra i Skat, også selv om vi ikke har forhandlingsretten endnu. Godt, at Danmark og her Kammeradvokaten værner om retten til foreningsfrihed," siger han.

Sagen koster medlemmer

Han påpeger, at sagen har haft store konsekvenser for Reddernes Fagforening.

"At få nye medlemmer i en fagforening er svært, når myndighederne sår tvivl, om et medlem kan trække kontingentet fra i skat. Vi undersøger derfor nu muligheden for erstatning," siger Kim Volder Hammershøj.

Reddernes Fagforening blev til for tre år siden, fordi flere ambulancereddere har været så utilfredse med de store fagforeninger, at de besluttede at skabe deres egen fagforening kun for ambulancereddere.

"Vi tror på, at ambulancereddere i hele branchen er bedst tjent med, at det er en specialiseret fagforening med forstand på branchen, som varetager deres interesser. Nu, hvor vores medlemmer ikke længere behøver at frygte for deres skattefradrag, håber vi og tror vi, at flere vil melde sig ind," siger Kim Volder Hammershøj.

Han understreger, at Reddernes Fagforenings mål er, at få retten til at forhandle overenskomsten på ambulancereddernes område. Skal det ske, skal Reddernes Fagforening have flere medlemmer.

Ny formand: Medlemmerne i fokus i Reddernes Fagforening

Ambulancereddere i Danmark er for længe blevet forbigået til fordel for andre faggrupper. Reddernes Fagforening sætter ambulanceredderne i centrum i arbejdet for bedre vilkår. “Vi er til for redderne, og det skal være tydeligt for alle, især vores medlemmer,” siger ny formand Kim Volder Hammershøj (se foto). Han fortæller her mere om, hvordan han som formand vil sikre det.

På alt for mange områder er ambulancereddernes vilkår forringet det seneste årti. Det sker, selv om branchen mangler arbejdskraft. Reddernes Fagforening er ambitiøs på sine medlemmers vegne, og det kommer medlemmerne til at kunne mærke endnu mere i den nærmeste fremtid, lover ny formand Kim Volder Hammershøj.

Eksemplerne på for ringe vilkår for ambulancereddere har været for mange hen over de seneste ti år. På pensionsområdet er du som ambulanceredder fx ofte tvunget ind i pensionsordninger med utilfredsstillende afkast. Din familie kan være stillet for ringe, hvis du dør eller bliver invalid og ikke længere kan forsørge, og din pensionsopsparingen går ikke nødvendigvis i arv til din familie.

"Vi er ambitiøse på vegne af vores medlemmer," siger ny formand for Reddernes Fagforening.

Når det kommer til løn og arbejdsvilkår, er dine vilkår som ambulanceredder ikke de samme i alle regioner, og arbejder du I det private, er dine vilkår anderledes, end hvis du arbejder i det offentlig. Flere ambulancereddere har mistet deres anden pause i løbet af en døgnvagt. Nogle har måttet acceptere de forhadte flexvagter, og flere har måttet sige farvel til tillæg for natarbejde med lønnedgang til følge.

Det er alt sammen sket, selv om der er mangel på arbejdskraft i branchen og markedet skriger på vores arbejdskraft. Det er simpelthen ikke godt nok, og det skal der ændres på fremadrettet, mener Reddernes Fagforenings nye formand Kim Volder Hammershøj, der har arbejdet 20 år som redder i tre forskellige regioner og altid har været politisk aktiv. Han er ambitiøs på medlemmernes vegne.

"Vi er meget ambitiøse på vores medlemmer vegne, og deres interesser er vores fokus. Ambulancereddere er en lige så vigtig del af sundhedsvæsnet, som læger og sygeplejersker, og det skal ambulancereddere kunne mærke på deres vilkår. Reddernes Fagforening arbejder for gode og ens vilkår for ambulancereddere på tværs af hele branchen. Vi ved, at det kan lade sig gøre, selv om kampen vil blive hård," siger Kim Volder Hammershøj.

"Vores budskaber i rampelyset, så der fremover sker ændringer på vores område," siger formand.

Han påpeger, at Reddernes Fagforening fremover skal være meget mere synlig i regionale og nationale medierne, hos politikerne i regionsrådene og på Christiansborg, hos befolkningen og arbejdsgiverne og så selvfølgelig hos medlemmerne.

"Vi vil presse på, hver gang reddernes vilkår forringes eller blot forbliver status quo. Vi har ansat nye kræfter - en kommunikationschef - som kan få vores budskaber i rampelyset, så der fremover sker ændringer på vores område," siger Kim Volder Hammershøj, der forventer sig meget af den nye ansatte, som først begynder dem 1. juli 2021. Navnet offentliggøres der.

"Vi arbejder kraftigt på, at få forhandlingretten til overenskomsten for ambulancereddere, så vi ikke skal være afhængige af andre faggrupper," siger formand.

Han vil også sikre, at Reddernes Fagforening samarbejder med organisationer og foreninger, som har samme interesse som medlemmerne. Der skal også fremadrettet være flere medlemsfordele ved at være medlem hos Reddernes Fagforening. Reddernes Fagforening har f.eks. erhvervet et sommerhus på Fyn, som medlemmerne kan booke til en rimelig pris.

"Vi ser på at udvikle flere medlemsfordele. Og så arbejder vi kraftigt på, at få forhandlingretten til overenskomsten for ambulancereddere, så vi ikke skal være afhængige af andre faggrupper, der har meget lidt til fælles med vores branche. Vi kan ikke nå vores ambitiøse mål uden hjælp fra ambulanceredderne. Vi skal have så mange medlemmer, at vi kan kræve forhandlingsretten til overenskomsten," siger Kim Volder Hammershøj, der opfordrer medlemmerne af Reddernes Fagforening til at være aktive i at værge nye medlemmer for at styrke foreningen.

Ny lokalaftale: Et skridt den rette vej, men for uambitiøs

Selv om en ny lokalaftale fra 27. maj 2021 i forbindelse med hjemtagelse af medarbejdere fra Reponce og Falck til Region Midtjylland er et skridt i den rigtige retning, så er den også en cementering af, at branchen har brug for en samlet stemme.

Lokalaftalen løfter lønniveauet for nogle af de reddere, som skifter fra Responce og Falck til regionerne og dermed fra 3F til FOA overenskomst ved hjemtagningen.

"Men det kommer ikke reddere i resten af landet til gode. Det er ikke ambitiøst nok. Vi reddere har brug for at stå sammen på tværs af regioner og arbejde for de samme vilkår," siger Kim Volder Hammerhøj, ny formand i Reddernes Fagforening.

Han mener, at lokalaftalen er endnu et eksempel på en lappeløsning, fordi redderne ikke forhandler en overenskomst på tværs af regioner og arbejdsgivere. Det er derfor Reddernes Fagforening går efter at få forhandlingsretten til overenskomsten på det præhospital område.

"Hvis vi står sammen som branche og forhandler med en stemme inden for vores felt, så kan vi nå langt bedre resultater," siger han.

Han påpeger, at det er Reddernes Fagforenings mål, at få forhandlingsretten på overenskomsten.

Vi håber, at du kunne lide først udgave af Reddernyt. Hvis du ikke allerede er medlem og har fået lyst til at melde dig ind i fagforeningen, så kan du gøre det her.

Credits:

Oprettet vha. et billede af Christian Schwier - "Trage in einem Rettungswagen"