Loading

De Driesprong Nieuwsbrief 9 maart 2021

Thema biddag: Bidden en Bouwen

Elly en Rikkert

Biddag 2021

Het thema is: "bidden en bouwen"

Morgen, woensdag 10 maart, is het biddag. Vanwege de coronamaatregelen mogen we niet naar de kerk. Wel zal hier in alle groepen aandacht voor zijn. De kinderen hebben een werkboekje voor thuis meegekregen met liederen, werkjes en doe-activiteiten over het thema. Op school willen we een muur van gebedspunten gaan bouwen om het onderwerp "bidden en bouwen" zo dichter bij de kinderen te brengen. We hebben van een aantal kinderen al gebedspunten gekregen maar er kan nog meer bij.... wilt u er nog eens met uw kind over praten, tot morgenmiddag kunnen er nog gebedspunten ingeleverd worden.

Geboren Loïs Nijzink

Iets vroeger dan gepland is juf Sharon bevallen van een gezonde dochter. Gelukkig gaat alles goed met moeder en kind. We wensen de familie Nijzink heel veel geluk met de geboorte van Loïs.

Jubileum juf Ina Hopster

Dit schooljaar werkt juf Ina 25 jaar voor onze schoolvereniging Verion. Een mijlpaal om even bij stil te staan. Ondanks de beperkende maatregelen werd Ina toch even in het zonnetje gezet voor haar inzet in de afgelopen jaren. Ina treedt niet graag op de voorgrond, maar is wel een stille kracht binnen de school. Voor ons allemaal een zeer gewaardeerde collega. We bedanken Ina voor haar inzet en hopen nog jaren samen te mogen werken.

Welkom op school

Brandon Hofman start op dinsdag 16 maart bij ons op school. We wensen je veel plezier in groep 1/2!

Adviesgesprekken groep 8

Gisteren zijn de adviesgesprekken gehouden met de kinderen en ouders van groep 8. Het definitieve schooladvies is besproken. We hebben dat digitaal gedaan. De gesprekken zijn prima verlopen. We zijn trots op onze kinderen en hun doorzettingsvermogen in de afgelopen periode. Alle kinderen kregen hun definitieve schooladvies vandaag ook op papier mee met daarin een kleine verrassing vanwege hun doorzettingsvermogen en inzet. We hopen op nog een paar mooie maanden op school.

Binnenkort kunnen de ouders van de andere groepen een uitnodiging via Parro ontvangen voor de online oudergesprekken. Deze gesprekken worden gehouden in de week van maandag 22 t/m vrijdag 26 maart. Het rapport gaat mee op vrijdag 19 maart.

Verkeersexamen

Het praktisch verkeersexamen gaat dit jaar niet door. Wel doen we met groep 7/8 mee aan het theoretisch examen op dinsdag 30 maart. Kinderen kunnen oefenen middels een app. U wordt hierover geïnformeerd door de leerkracht via Parro

Coronamaatregelen

Tot nu toe valt het gelukkig mee met besmettingen op school. Wel zijn enkele kinderen en leerkrachten getest wegens klachten, maar we hebben nog geen berichten ontvangen van kinderen of leerkrachten die positief zijn. Toch moeten we voorzichtig blijven omdat we uit de omgeving andere berichten krijgen. We houden ons aan het voorgeschreven protocol. Hieronder de belangrijkste regels:

  • Blijf thuis bij klachten passen bij het coronavirus, ook bij verkoudheid
  • Is een leerling of leerkracht positief getest, dan dient een hele klas 5 dagen in quarantaine te gaan. Na negatief testen is de klas weer welkom. Niet testen? Dan wordt de quarantaine met 5 dagen verlengd.
  • We hanteren de hygiëne maatregelen en ventileren in de klassen
  • Ziek worden op school? Het kind wordt direct opgehaald
  • Bij het halen en brengen van kinderen houdt u anderhalve meter afstand en kinderen blijven niet op school spelen. Ouders komen niet op het plein.
  • Ouders komen niet binnen en niet op het plein.
  • Personeel en leerlingen van groep 7/8 dragen in de gemeenschappelijke ruimte een mondkapje.
  • Ouders en externe hulpverleners komen alleen in dringende gevallen op afspraak in school
  • De kinderen komen ’s morgens direct binnen. De deur gaat om 8.20 u. open. We beginnen om 8.30 u. (op woensdag om 8.15 u.)
  • Er zijn gescheiden pauzes. De leerkracht blijft bij de groep en de lokalen worden geventileerd.

Sponsorkind

Als school hebben we een leuk groepswerk gemaakt voor ons sponsorkind Khrys Lyn. Het leek ons leuk om haar eens te verrassen met een werkstuk waar alle kinderen aan meegewerkt hebben. Door de schoolsluiting is er helaas een negatief saldo ontstaan op onze zendingsrekening. Hierdoor kan het maandelijkse bedrag voor verzorging en school van Khrys Lyn niet afgeschreven worden. We hopen dat ieder kind daarom op maandag weer een kleine bijdrage meeneemt voor de zending.

Groep 7 en 8 hebben een groepswerk gemaakt voor ons sponsorkind.

Jarig

(Luister)lied van de maand

Groep 5/6: Paasliederen

Groep 7/8: Paasliederen

Agenda

Oud papier/Pleinvegen

Volgende nieuwsbrief dinsdag 23 maart 2021

Created By
Team De Driesprong
Appreciate

Credits:

Gemaakt met een afbeelding van TomaszProszek - "jay bird branch"