Loading

InfraTrends 2017 14 november, Bouwcampus Delft, Samen op voorsprong

Directeur NGinfra Aernout van der Bend
Directeur NGinfra Aernout van der Bend: ‘Wanneer Infratrends 2017 geslaagd is? Als infrabeheerders en inframanagers vandaag gezamenlijk stappen zetten om de toekomst tegemoet te gaan.’

En dat is gelukt....

Met 200 deelnemers was de maximum capaciteit bereikt
Actieve deelname aan discussies...
.. of interactieve deelname met mobiel maakte de discussies levendig en leerzaam.

Tijdens de tafelgesprekken bediscussieerden bezoekers vragen als ‘moet er bij vitale infrastructuren altijd rekening gehouden worden met nationale veiligheid’ en ‘welke transities zijn momenteel gaande in de infrawereld’.

Rob Bauer

‘Om veiligheid te garanderen, moet infra het altijd doen. When the shit hits the fan, hebben we een probleem. Veel van onze bruggen zijn nu bijvoorbeeld niet toegankelijk voor tanks. Infra en defensie hebben elkaar nodig. Laten we elkaar opzoeken en samenwerken. Infra en defensie hebben meer gemeen dan u wellicht denkt: beide zijn noodzakelijk, moeten beschikbaar zijn en de samenleving moet er geen last van ondervinden.’ Rob Bauer, Commandant der Strijdkrachten

Waar staan we met transitie in de infra?

Derk Loorbach

‘Transitie gaat over een normverschuiving. Het alternatief moet mainstream worden. Hoe? Kijk van buiten naar binnen, vanuit systemen in plaats van infrastructuren. Onderschat gedrags- en cultuurverandering niet. Stop met leuke innovatieve projectjes en maak van transitie een collectieve ingenieursuitdaging.’ Derk Loorbach, hoogleraar Transitiekunde EUR

Verduurzamen? Verstedelijken? Digitaliseren? Zoek elkaar op, heb verbeelding en ga aan de slag.

Lunch, sciencemarkt & Responsive Innovations

De infrabeheerders maakten kennis op Infratrends 2017 met de onderzoekers van het onlangs gehonoreerde NGinfra/NWO onderzoeksprogramma ‘Next Generation Infrastrcutures: Responsive Innovations’.

Themasessies

Tijdens interactieve themasessies geleid door NGinfra’s Themacenters leerden deelnemers wat de toegevoegde waarde van samenwerking is.

Themacenter Toekomst Verkennen - Responsief omgaan met trends

Hoe kunnen netbeheerders omgaan met responsiviteit? De themasessie leerde dat daar toekomstverkenners voor nodig zijn, mensen met verbeelding. Geef onrust dus de ruimte. En stop met praten over verandering, ga het ervaren. Door o.a. Rian Kloosterman (Vitens) en Vincent de Gooyert (Radboud Universiteit Nijmegen)

Themacenter Data & Security - Het netwerk van netwerken

Cross-sectorale samenwerking verbeteren en infrastructurele ketenprocessen inzichtelijker maken? Bijvoorbeeld rondom de A15, knooppunt van vitale infrastructuren? Gebruik een 3D model. Momenteel worden de mogelijkheden voor cross-sectorale samenwerking onderzocht middels GeoBIM en gaming. In een GeoBIM wordt informatie uit een bouwwerk informatie model (BIM) en uit geografische informatiesystemen (GIS) samengebracht in één ruimtelijk informatiemodel. Door o.a. Herman Meijer (Port of Rotterdam), Henk Scholten (Geodan en VU) en Gert Kuilder (Vitens)

Platform Groene Netten - Groene Netwerken

Een infrasector zonder footprint? Hoe doe je dat? Blijf niet hangen in plannen, maar ga aan de slag. Een paar inspirerende successen: pilot gastemperatuurverlaging, grondstof- en materiaalpaspoorten, het verkennen van de mogelijkheden van circulaire kabels en circulair spoor en de Fair Meter (de energiemeter van herbruikbare materialen). Door Koen Eising (Alliander, Groene Netten)

Themacenter Beschikbaarheid - Beschikbaarheid en Internet-of-Things

Tijdens de sessie oefenden de deelnemers hoe zij per afhankelijkheid IoT konden inzetten. Echter, naar mate de sessie vorderde, bleek dat netbeheerders gezamenlijk en niet per afhankelijkheid moeten nadenken over een wijze hoe zij via IoT data kunnen verzamelen en uitwisselen. Door o.a. Giel Jurgens (Port of Rotterdam) en Mark de Bruijne (TU Delft)

Themacenter Waarde van Infrastructuur - Waarde van infrastructuur bepalen, beïnvloeden en kwantificeren

De waarde alleen uitdrukken in euro's, zoals in het kort gepresenteerde CBS rapport, ervaarden de deelnemers als te beperkt. Tevens werden kanttekeningen geplaatst bij toegevoegde waarde als maat. Hoe dan wel, leverde een baaierd aan ideeën op: de waardering van zakelijk vastgoed, de waardering van beleving, de waardering van baten bij kosten-batenanalyses of een historische analyse van de waarde creatie als gevolg van infra. Door o.a. Marc Unger (Schiphol) en Maarten van der Vlist (Rijkswaterstaat)

‘De infrawereld moet aan de slag met het Internet-of-Things'

Douglas Sicker

‘De onvermijdelijke opkomst van het Internet-of-Things (IoT) is zowel een kans als uitdaging voor de infrasector die absoluut niet onderschat moet worden. Dat IoT gaat opschalen is zeker, we hebben het straks misschien wel over miljarden apparaten die zichzelf besturen. Bovendien is het IoT momenteel nog niet veilig en betrouwbaar genoeg, daar moeten we als sector mee aan de slag.’ Hoogleraar Douglas Sicker (Engineering & Public Policy)

Bootcamp

Ook de next generation inframanagers waren aanwezig op Infratrends 2017. Zestien studenten en jongprofessionals verdeeld over vier groepen deden mee aan de bootcamp en ontwierpen het mobiliteitsknooppunt van de toekomst voor spoorzone Delft.

Er kon maar één groep winnen. Het publiek en de jury waren het unaniem eens. De winnende groep wil digitalisering en big data inzetten om op basis van de agenda van de reiziger de optimale reis te bepalen. Hierdoor wordt elke straathoek straks een knooppunt. De jury: ‘Het winnende team speelt goed in op verandering van datagebruik en komt met een reëel én verrassend voorbeeld.’

Netwerken

We zien u graag terug op Infratrends 2018.

Voor meer informatie kunt u op onze website terecht.

Credits:

InfraTrends is een activiteit NGinfra

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.