Zeur Niet Logo ontwerp

Vooronderzoek

Ik heb natuurlijk eerst vooronderzoek gedaan, voordat ik begon met ontwerpen. Ik ben naar hun site gegaan en heb onder andere gekeken naar wat het precies was, welke kleuren ze gebruikten enzovoort.. Het is dus een koor in Amersfoort.

Schetsen

Na mijn vooronderzoek ben ik gaan schetsen en heb ik schetsen gemaakt gebaseerd op wat ze doen in dat bedrijf 'zeur niet'. Het is een koor en ze gebruiken de piano en zingen natuurlijk voor de rest alleen maar, want het is een koor. (zie hier mijn schetsen)

ontwerpen

Na dat ik het vooronderzoek had gedaan en had geschetst begon ik met uitwerken. Ik was tijdens mijn vooronderzoek erachter gekomen dat ze de kleuren paars en een soort roze veel gebruikte en voor de lettertype kleur wit. Dat heb ik verwerkt in mijn logo, zodat ik precies aan hun huisstijl voldoe!

dit is mijn uiteindelijke logo geworden. Ik ben op het ontwerp gekomen doordat ik veel dacht aan hun huisstijl qua kleur en heb gekeken wat het precies was voor bedrijf/vereniging en dat heb ik ook toegepast. je ziet daar twee stokjes. Dat zijn dirigent stokjes, een goed aspect van een koor. je ziet daar in het midden wat piano toetsen, omdat er ook een piano in zit.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.