Loading

Свою педагогічну діяльність розпочав у Сумському державному педагогічному інституті імені А. С. Макаренка.

З 1972 р. – завідувач кафедри світової літератури Сумського державного педагогічного інституту імені А. С. Макаренка.

Ліворуч від центрального входу до СумДПУ імені А. С. Макаренка на стіні встановлена меморіальна мармурова дошка

В Україні та світі відомі пріоритети вченого як дослідника «Слово о полку Ігоревім» у питаннях часу і місця написання пам`ятки української культури (більше 100 праць).

Рекомендуємо переглянути віртуальну виставку "Вище слово княжої доби в дослідженнях П. П. Охріменка"

Плідна тридцятирічна «Слово»-знавча праця П. П. Охріменка має вагомі результати. Він ініціатор проведення сумських наукових конференцій, «Паліцинських читань».

Як бачимо, за останні понад десять років Суми стали центром дослідження «Слова, рівного якому нема ніде, і стали такими завдяки наполеглевій праці професора Павла Охріменка, який сьогодні є найкращим знавцем «Слова» і найбільшим авторитетом у царині словознавства. Саме завдяки професорові Павлу Охріменку в Сумах проведена велечезна дослідницька робота, спрямована на встановлення істини, насамперед таєї, що «Слово о полку Ігоревім» є творінням наших предів і належить українському народові і повернене в лоно рідної культури.

Журнал «Визвольний Шлях»

П. П. Охріменко — автор 54 книг, брошур, монографій, посібників, методичних рекомендацій з питань літератури, фольклористики, етнографії, історичної писемності, краєзнавства.

Ознайомитись з матеріалами, що висвітлюють його наукову діяльність та життєвий шлях можна переглянувши біобібліографічний покажчик серії «Видатні науковці університету», створений до 95-річного ювілею Павла Павловича Охріменка та інші видання, які знаходяться у фонді Наукової бібліотеки СумДПУ імені А. С. Макаренка.

Особливо приємно відмітити, що Павло Павлович Охріменко відомий і як бібліофіл, дослідник книг і бібліотек. Його книгозбірня нараховувала понад 6 тисяч книг різними мовами, а відділ білоруської книги чи не найповніший в Україні.

Підготувала провідний методист

Бойко Ю. О.

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a copyright violation, please follow the DMCA section in the Terms of Use.