Kolstad 2016/17 Foto: Robert Magnussen

Jeg hadde også denne sesongen gleden av å følge Kolstad Håndball som fotograf igjennom sesongen 2016/17. Det har blitt mange bilder også denne sesongen og her er noen jeg personlig har samlet til dere.

23 Håkon Vidar Følstad. Cupkamp mot Bodø

7 Petur Palsson. Seriekamp mot Drammen

1 Patrick Bols. Seriekamp mot Drammen

Samhold – Ambisjoner – Fair Play – Engasjement

Kristoffer H. Østmo prøver å overliste Håvard Åsheim hos Haslum Foto: ROBERT MAGNUSSEN
Patrick Bols, Målvakt Kolstad
Ronald Putans, venstre bakspiller hos kolstad
Mishels Liaba spilte sin siste sesong for Kolstad
Petur Palsson spilte sin siste sesong for Kolstad
Lasse Indergård Balstad

Takk for denne sesongen og jeg ser fram til 2017/2018.

Robert Magnussen

25. April 2017

Created By
Robert Magnussen
Appreciate

Credits:

Alle bilder er tatt av Robert Magnussen

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.