Loading

Stenhus Sports College SCroll dowN

5 forskellige idrætsgrene - ét stærkt talentudviklingsmiljø

Alle tilbud udgør en samlet pakke, som giver dig de bedst mulige forudsætninger for at udvikle dit potentiale optimalt - både sportsligt, akademisk og menneskeligt.

Trivsel

Vi værner om fællesskabet og de nære relationer på og udenfor banen. Om fælles traditioner og balancen mellem sport, skole, ungdomsklub og fritid. Fordi vi ved, at det er en forudsætning for at trives og fordi vi ved, at mennesker i trivsel lærer bedre, udvikler sig mere og præsterer bedre.

Passion

Vi stimulerer det indre ‘drive’ og giver plads til spontane træningsfællesskaber. Vi tror på, at vores passion gør os meningsskabende, vedholdende, resiliente og sætter os i stand til at indfri vores fulde potentiale.

Engagement

Vi investerer i talentet og i fællesskabet. Vi tror på synergien og motivationskraften i det forpligtende fællesskab, det stimulerende træningsmiljø og ønsket om at være den bedste udgave af sig selv.

Udvikling

Vi tager vores talentudvikling alvorligt og tror på bæredygtigheden i den langsigtede udvikling fremfor på kortsigtede resultater. Vi stræber efter at skabe lærende praksisfællesskaber, der åbner mulighedshorisonter for at begå sig som professionel atlet.

Uddannelse

Vi tilbyder 3 meget forskellige ungdomsuddannelser STX, HF, IB

 • Elitegymnasium
 • Frit uddannelses- og studieretningsvalg
 • Team Danmark studievejleder (hjælp til planlægning, omlægning af undervisning, erstatningstimer, lektiehjælp m.v.)
 • Aften lektiecafe

Nær kontakt mellem skole og trænere giver forståelse for individuelle behov og mange handlemuligheder.

Kostskolen

Stenhus kostskole har 45 pladser til gymnasieelever, primært Sports College og IB elever.

Vi arbejder tæt sammen med kostskolen omkring kostelevernes trivsel. Kostskolen har tilsyn alle døgnets timer.

Hverdagen som Sports College elev

Eksempel på et ugeskema

Fysisk træning og testning

Stenhus testcenter

 • Samarbejde med Københavns universitet
 • 3 x årlige testrunder
 • Kvalificering af den fysiske træning
 • Individuelle træningsprogrammer

Fysisk træning

 • 1 ugentlig superviseret styrketræning
 • 1 ugentlig skadesforebyggende træning
 • 1 ugentlig individuel styrketræning
 • Integreret fysisk træning på banen

Fysordning - FysioDanmark

 • skadesforebyggende træning
 • skadesbehandling
 • genoptræning

Pris, optagelse og tilmelding

Årligt sportscollege gebyr på 6.500kr som dækker udgifter til undervisning, træning, testning, turneringsdeltagelse og udstyr. Herudover må påregnes egenbetaling til collegerejse på op til 7.500kr. Grundet Covid-19 situationen er al rejseaktiviteter dog pt. indstillet.

Sports College madordning: 600kr/måned

Pris for at bo på kostskolen: 6.000kr om måneden i 11 måneder.

Tilmelding sker via ansøgningsskema, der findes på vores hjemmeside. https://www.stenhus-gym.dk/

Ansøgningsfrist 29. Januar 2021. Du vil umiddelbart efter ansøgning blive kontaktet af en træner for aftale om online interview.

Created By
Maja Liep
Appreciate