Loading

Nørre Aaby Realskoles nyhedsbrev november 2018

Velkommen til Nørre Aaby Realskoles digitale nyhedsbrev, der udkommer ca. en gang om måneden og indeholder historier fra hverdagen på NAAR – fra vuggestue, børnehave og SFO til alle afdelinger på skolen; indskoling, mellemtrin og overbygning.

Kære læsere af nyhedsbrevet

I efteråret er der sket en del på skolen, som I kan læse om i denne udgave af nyhedsbrevet – temauge, studieture og andre aktiviteter.

Nørre Aaby Realskole er fortsat en attraktiv skole for mange. Vi oplever, at ventelisterne på stort set alle klassetrin vokser. Senest er vores 10. klasse blevet fuldtallig – med 20 elever. Vores tilbud med faglige udfordringer og opkvalificering inden skiftet til ungdomsuddannelserne har været attraktivt for elever, der af den ene eller anden grund har afbrudt et efterskoleophold. Det er jo dejligt, og med fem nye elever i klassen har vi tildelt klassen et nyt og større klasselokale.

Læs mere om vores unikke tilbud i 10. klasse på naar.dk/10-klasse-pa-naar/

I næste uge holder vi informationsmøde om den kommende Ællingeperiode 2019. Også her er der stor søgning – vi regner med, at alle pladser i de to kommende 0. klasser bliver besat, når vi giver tilsagn den 1. december i år.

På det organisatoriske plan har vi indledt et udviklingsprojekt, der tager sin begyndelse med et intensivt lederudviklingskursus for skolens leder – undertegnede. Udover en masse teoretisk viden har jeg gennemgået flere personlighedstest for at få optimeret ledelsen. Senere gennemgår både viceskoleleder Flemming Schou Christensen og leder af vuggestue, børnehave og SFO Charlotte Borup samme uddannelsesforløb. Intentionen er at optimere ledelsen og dermed den samlede organisation - til glæde for både ansatte og elever/forældre.

Afslutningsvis vil jeg endnu en gang ønske NAAR’s bestyrelsesformand Carina Dyekjær Finseth stort tillykke med, at hun er blevet valgt ind i bestyrelsen for foreningen Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier. Foreningen repræsenterer et par hundrede privatskoler og private gymnasier.

Med venlig hilsen

Carsten Krag, skoleleder

Faglig læsning på 2. årgang

I 2. klasse er eleverne i fuld gang med at stifte bekendtskab med faglitteratur gennem de små fagbøger ”Første Fakta”.

For at få det størst mulige udbytte af læsningen arbejder eleverne med før-, under- og efter-strategier. Det vil sige, at de, allerede inden første gennemlæsning af en bog, gør sig nogle tanker om emnet og deres egen viden på området.

Eleverne arbejder sammen med deres læsemakker om opgaverne.

Temauge "Byen"

Èn gang om året holder vi fælles temauge for alle årgange. Eleverne sammensættes på tværs af klasser og årgange og arbejder med et fælles emne. ”Kina”, ”Trivsel”, ”Gamle Dage” og ”Dét forandrede verden” har været blandt emnerne, og hvert tredje år omdanner vi hele skolen til et minisamfund, når temaugen hedder ”Byen”. Dette var netop tilfældet i år. Eleverne besluttede, at byens navn skulle være Naarnia, og møntenheden kom til at hedde Neuro.

Formålet med temaugen er dobbeltsigtet; vi ønsker, at eleverne arbejder med et emne, så de tilegner sig viden om emnet – både generelt og mere specifikt i et delemne. Desuden giver holddelingen på tværs af klasser og årgange eleverne mulighed for at knytte nye venskaber. Endelig opdager eleverne, at elever på alle alderstrin kan byde ind med viden og idéer til processen.

Temaugen blev afsluttet med et stort aftenarrangement, hvor forældre og søskende var inviteret på besøg i Naarnia for at se resultatet af ugens arbejde.

Temauge i vuggestue og børnehave

Også i vores vuggestue og børnehave arbejdede de i temaugen med "Byen".

Børnene byggede fire fantasifulde byer med forskellige temaer. Der var en popcorn-by, en slik-by, en mars-by og en kastanje-by. Hele huset summede af kreative og glade børn.

Skolernes Motionsdag

Dansk Skoleidræt arrangerer hvert år Skolernes Motionsdag fredag inden efterårsferien. På denne dag er den normale undervisning aflyst, og i stedet deltager eleverne i forskellige sportsaktiviteter.

Filmen her er fra den fælles opvarmning i salen, inden eleverne løb ud i solskinsvejret.

10. klasse i Budapest

I uge 41 var vores 10. klasse i Budapest sammen med deres lærere Ulla og Claus.

Her i videoen fortæller Marie og Christoffer om deres oplevelser på turen.

9. årgang i Berlin

Tidlig mandag morgen i uge 43 stod elever og lærere fra hele 9. årgang klar ved bussen til fem dages oplevelser i Berlin. Ved ankomsten blev de indkvarteret på et vandrehjem og gik derefter til East Side Galery, som er et 1316 meter langt stykke af den gamle Berlinmur, som i 1990 blev pyntet af kunstnere fra hele verden.

Om tirsdagen stod den på fotoløb. I små grupper blev eleverne sendt ud i alle hjørner af storbyen, hvor de blandt andet skulle fotografere Brandenburger Tor, Reichstag, Berliner Dom, Checkpoint Charlie, et stykke af Berlinmuren og andre historiske eller kulturelle seværdigheder.

De efterfølgende dage bød bl.a. på en tur op i det 368 meter høje Fjernsynstårn med udsyn over hele Berlin. Heldigvis skinnede solen den dag. Desuden besøgte de Berliner Unterwelten og Stasifængslet Hohenschönhausen.

Ind imellem de kulturelle indslag var der naturligvis tid til Schnitzler og Eierkuchen. Enkelte fandt vist også både McDonald's og KFC.

Rejsegilde for skovhytten

Mandag den 29. oktober fejrede børnene i vores vuggestue og børnehave rejsegilde for den nye skovhytte på NAAR.

Efter børnenes krans med smukke efterårsblade var blevet hejst, sang de Povl Kjøllers "Skovsangen".

Afslutningsvis stod den på pølser med brød og æblechampagne (æblemost blandet med danskvand) indendørs i varmen.

Vi glæder os meget til at se det endelige resultat, når skovhytten står helt færdig.

NAAR webshop

På Nørre Aaby Realskoles webshop hos Sport 24 finder du en masse lækkert sports- og fritidstøj med skolens logo til aktiviteter både inde og ude.

Du finder shoppen via naar.dk. Tøjet bliver leveret direkte til din dør, og der er mulighed for at tilkøbe navnetryk. Der er fri fragt ved køb over 300 kr. 📦

Den kommende tid på NAAR

I uge 45 åbner skoleboden i nye lokaler. Samtidigt skifter vi til et lidt sundere sortiment, som i højere grad end det nuværende udvalg stemmer overens med skolens kostpolitik.

Vi holder informationsmøde om vores førskole tirsdag den 6. november kl. 19.00. Det foregår i Tumlesalen. Alle med børn, der begynder deres skoleliv i 2019, er velkomne til at høre om Ællingerne. På mødet kan I desuden møde en del af personalet i før-skole, SFO og børnehaveklassen. Tilmelding er ikke nødvendig.

Find os på Facebook, Instagram og Youtube!

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.