Comicbook Louis & Vitton

1ste schetsen

Scenario

1)Baasje gaat naar buiten/is buiten.

2)Kat kijkt baasje na.

3)Kat loopt naar het keukenraam

4)Kat schuift een stoel voor het aanrecht.

5)Kat springt op de stoel.

6)Kat springt op het aanrecht.

7)Kat kijkt naar buiten waar zijn baasje staat.

8)Kat belt een andere kat met de keukentelefoon.

9)Andere kat breekt een dam door.

10)Water gaat stromen richting de stad.

11)Er ontstaat een tsunami.

12)Er komt een tsunami aan van links.

13)Kat ziet tsunami aankomen.

14)Baasje wordt weg gespoeld door tsunami.

Personages

extra: uiterlijk Vitton, rode blouse & blauwe broek

Personage schetsen

Uitgewerkte personages

Storyboard

strip pagina's

Report Abuse

If you feel that this video content violates the Adobe Terms of Use, you may report this content by filling out this quick form.

To report a Copyright Violation, please follow Section 17 in the Terms of Use.